НАУЧНИ СКУП

У намери успостављања делотворног дијалога о актуелним проблемима, научним, стручним, иновационим и производним токовима и трендовима у рударству и геологији, Рударски институт из Београда уз подршку Министарствa науке технолошког развоја и иновација и Електропривредe Србије, организује међународни научни скуп “Рударство и геологија данас”....