Архива актуелности из РИ

МОНОГРАФИЈА МИНЕРАЛНО-СИРОВИНСКИ КОМПЛЕКС КОСОВА И МЕТОХИЈЕ у издању Рударског института Београд и Геолошког завода Србије изашла је из штампе. На монографији је радило 11 аутора, поред проф. др. Слободана Вујића, главног уредника, у писању монографије учествовали су: проф. др Раде Јеленковић, проф. др Драгоман Рабреновић, др Милинко Радосављевић, проф. др Надежда Ћалић, проф. др Бранислав Николић, дипл. инж. Светлана Симић, др Светомир Максимовић, дипл. инж. Симо Мојић, др Миомир Коматина и др Бранко Миладиновић.
Комплексна тема је рационално, целовито, ширем кругу читалаца стручно прихватљиво, на 332 стране систематизована у осам поглавља: Историјска вертикала српског рударства; Геолошка грађа подручја Косова и Метохије; Лежишта и експлоатација руда обојених метала; Лежишта и експлоатација угља; Лежишта и експлоатација неметаличних минералних сировина; Хидрогеолошки потенцијали; Обнова, развој и урушавање; и Реализације са 1467 библиографских јединица.

МОНОГРАФИЈА ШЕСТ ДЕЦEНИЈА РУДАРСКОГ ИНСТИТУТА БЕОГРАД у издању Рударског института Београд изашла је из штампе. Шездесети рођендан Рударског института инспирисао је аутора професора др Слободана Вујића да истражи прошлост и чињенице о достигнућима и доприносима Института, рударству, рударској науци и инжењерству. На 400 страна бројни научни, технички и технолошки детаљи, библиографија са близу 7.300 јединица и други фактографски прилози са фотографијама, сведоче о остварењима Института, од оснивања до данас. У књизи је приложен CD  са  кратким документарним филмом о Институту.

ИЗВЕДЕНИ КАПИТАЛНИ РАДОВИ обнове главног објекта Рударског института: замењен кровни покривач, делимично реконструисана електро инсталација, адаптиран и уређен ентеријер, обновљена фасада, замењена прозорска столарија, преуређене зелене површине итд. Погледати фото галерију.

ИЗБОР ДИРЕКТОРА РУДАРСКОГ ИНСТИТУТА. Др Милинко Радосављевић, дипл. инж. рударства, уз пуну подршку Скупштине, Научног већа и сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, изабран је за директора Рударског института за нови период.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ, 25. 06. 2020, Mаст. физ.-хем. Сандра Петковић, сарадник Рударског института Београд, одбранила докторску дисертацију под називом „Кинетика адсорпционог и хидродинамичког кавитационог уклањања фенола из отпадних вода”, ментор др Боривој Аднађевић, редовни професор Факултета за физичку хемију, Универзитет у Београду.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, 24. 12. 2019.
Поводом три значајна јубилеја српске геолошке науке и инжењерства, на свечности у Геолошком заводу Србије, 24. 12. 2019. уручена је Рударском институту Захвалница за успешну сарадњу, а помоћнику директора за науку Повеља за изузетан допринос у промовисању геологије и успешну сарадњу. Погледати фото и видео галерију.

СКУПШТИНA СРПСКОГ ДРУШТВА ЗА МЕХАНИКУ СТЕНА, Београд, 12.12.2019.
На Скупштини Српског друштва за механику стена, одржаној 12. 12. 2019. на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду. Изабрани су нови чланови Председништва:
проф. др Владимир Чебашек, дипл. инж. руд. – председник; доц. др Милош Марјановић, дипл. инж. геол. и Слободан Радовановић, мастер инж. грађ. – потпредседници; Стеван Ћорлука, мастер инж. геол., секретар.

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ, 29. септембар 2019.
Поводом 85 година стандардизације, Институт за стандардизацију Србије доделио је захвалницу Ненаду Радосављевићу, дипл. инж. рударства, представнику Рударског института Београд, за значајан допринос развоју, примени и промоцији стандарда и за унапређење стандардизације у Републици Србији. Погледати фото и видео галерију.

УДРУЖЕЊЕ СРПСКИ КРИВАК, Београд, 18. 11. 2019.
Поводом обележавања 60 година Рударског института на свечаној академији додељене повеље Управног одбора Удружења „Српски кривак“,  Рударском институту за посебне заслуге и доприносе развоју рударске науке и инжењерства и редовним члановима др Милинку Радосављевићу, директору Рударског института, и проф. др Слободану Вујићу, иностраном члану Руске академије наука и добитнику Награде Српски кривак, за изузетан допринос раду и резултатима Рударског института. Погледати фото и видео галерију

Сертификат Excellent SME
Привредна комора Србије 28. октобра 2019.  доделила Рударсом институту сертификат Excellent SME. Основа за издавање сертификата је кредитни извештај и редовно надгледање од стране бонитетне компаније COFACE.

Рудник бакра „Елаците“, Етропоље, Бугарска, 27-29 септембар 2019.
Сарадници Рударског института Драган Милошевић, Жељко Праштало, Виолета Чолаковић, Владан Чановић и проф. др Слободан Вујић, на позив као гости студијски посетили Рудник бакра „Елаците“  27-29. септембра 2019. Са годишњом производњом 15 милиона тона руде, 40 милиона кубних метара јаловине и 270 хиљада тона концентрата бакра (22% Cu), Рудник „Елаците“ данас је највећи рудник бакарне руде у Европи, са аутоматизованим производним  процесима по највишим техничким и технолошким стандардима. Посета је стручно веома успешно реализована уз изузетно срдачан колегијалан пријем. Погледајте фото галерију.

Минск-Солигорск, Беолрусија, 5-6 септембар 2019.
На заседању Високог академског савета и Президијума Евроазијске академије рударких наука, одржаном 5-6. септембра 2019. у Солигорску код Минска, Белорусија, за редовне чланове Евроазијске академије рударских наука изабрани су сарадници Рударског института Београд: проф. др Слободан Вујић, др Милинко Радосављевић и др Светомир Максимовић. Као председник Балканске академије рударских наука проф. Вујић изабран је за члана Високог академског савета Евроазаијске академије рударких наука.

РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈА ДАНАС, II међународни симпозијум, одржан у Београду 4. децембра 2018, организатори Рударски институт Београд, Балканска академија рударских наука и Академија инжењерских наука Србије. У Зборнику радова на 294 страна публиковано 32 рад, 92 аутора из 9 земаља.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ, 27. 09. 2018, Мр Михајло Гигов, дипл. физ. хем., сарадник Рударског института Београд, одбранио докторску дисертацију са темом „Утицај термичког, ултразвучног и микроталасног поља на изотермну кинетику формирања фулерола”, ментор др Боривој Аднађевић, редовни професор Факултета за физичку хемију, Универзитет у Београду.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА НАУКУ ЧЛАН РЕДАКЦИЈСКОГ КОЛЕГИЈУМА „РУДАРСКОГ ЖУРНАЛА“. На седници редакцијског колегијума часописа „Рударски журнал“ (рус. Горный журнал), одржаној у Москви 24. априла 2018, једногласно је за члана редакцијског колегијума изабран проф. др Слободан Вујић, помоћник директора за науку Рударског института Београд. Часопис излази месечно у континуитету  од 1825.

ПOСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „РУДА И МЕТАЛИ“, Београд, 15-18. април  2018. Гости Рударског института Београд били су проф. др Воробев Александар Григоревич, главни уредник и Цируљников Евгениј Владимирович, заменик генералног директора Издавачке куће „Руда и метали“ из Москве, великог издавача научне и стручне литературе и водећих научних и привредно-техничких часописа укључених у међународне базе података: „Рударски журнал“ (рус. Горный журнал), „Обојени метали“, „Обогаћивање руде“, „Црни метали“, „Евроазијско рударство“ и „Музeји“. У току посете разматрано је успостављање сарадње „Рударског журнала“ и „Рударског гласника“  (први број 1903) најстаријег рударског часописа на Балкану који данас излази у издању Рударског института Београд, затим размена публикација, привредних и научних информација, узајамно представљање, организација изложби, стручних и научних скупова, успостављање научних и стручних контаката итд. Гости су посетила наше рударске басене РТБ Бор и ЕПС ТЕ-КО Костолац. (Погледати фото галерију)

„РУДАРСКИ ЖУРНАЛ“ О ПРОФЕСОРУ ВУЈИЋУ, Москва, бр. 2246,  јануар  2018. У првом броју за 2018. годину „Рударског журнала“ (рус. Горный журнал), данас најстаријег рударског часописа који у континуитету излази од 1825. (2249 бројева у априлу 2018),  62. страна посвећена је проф. др Слободану Вујићу, помоћнику директора за науку Рударског института Београд. Под насловом „СЛОБОДАН ВУЈИЋ ПРВИ ИНОСТРАНИ ЧЛАН РУСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА“ и пригодним текстом,  саопштава се да је  28. новембра 2017. председник Руска академије наука академик проф. др А.М.Сергеев уручио професору Вујићу диплому иностраног члана. (Погледати фото галерију)

ПРЕЗИДИЈУМ РУСКА АКАДЕМИЈА НАУКА, Москва, 28. новембар 2017. Председник Руске академије наука академик Сергев Александар Михајлович, на заседању Президијума, уручио je диплому иностраног члана Руске академије наука проф. др Слободану Вујићу, помоћнику директора за науку Рударског института Београд.

РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈА ДАНАС, међународни симпозијум, одржан у Београду 18-20. септембра 2017, организатори Рударски институт Београд, Балканска академија рударских наука и Академија инжењерских наука Србије. У Зборнику радова на 418 страна публикован 41 рад, 108 аутора из 10 земаља.

VII БАЛКАНСКИ РУДАРСКИ КОНГРЕС – Одржан 11-13. октобра 2017 у Приједору, Република Српска Босна и Херцеговина, организатор Рударски факултет Приједор Универзитета у Бањој Луци. У Зборнику радова, у два тома на 662 странe публиковано 87 радова, 221 аутор из 15 земаља.

БАЛКАНСКА АКАДЕМИЈА РУДАРСКИХ НАУКА – ИЗБОРИ
У вишестепеној изборној процедури, 7. септембра 2017. године у Београду изабрани су, а на свечаности отварања VII Балканског рударског конгреса 11. октобра 2017. године у Приједору промовисани нови чланови Балканске академије рударских наука.

Редовни чланови:

1. Академик проф. др Александар Грубић, Србија
2. Емеритус проф. др Надежда Ћалић, Србија
3. Др Милинко Радосављевић, Србија
4. Др Светомир Максимовић, Србија
5. Проф. др Венцислав Иванов, Бугарска
6. Проф. др Љубен Тотев, Бугарска
7. Др Илија Гарков, Бугарска
8. Проф. др Зоран Десподов, Македонија
9. Проф. др Дејан Мираковски, Македонија
10. Др Марјан Худеј, Словенија

Почасни чланови:

1. Академик проф. др Николај Н. Мељников, Русија
2. Академик проф. др Валентин А. Чантурија, Русија

Придружени чланови:

1. Благоје Спасковски, Србија
2. Драгомир Драганов, Бугарска

VIII БАЛКАНСКИ РУДАРСКИ КОНГРЕС – На седници Међународног координационог комитета Балканског рударског конгреса, 10. октобра 2017. године у Приједору, Република Српсак Босна и Херцеговина, донета је одлука о поверавању организације VIII Балканског рударског конгреса Рударском институту Београд, 2020. године.