Контакт

Рударски институт д.о.о. Београд

 

Адреса: Батајнички пут 2, 11080 Београд – Земун, Република Србија

 

Е-адреса: office@ribeograd.ac.rs

 

ПИБ: 100201328

 

Телефон: +381 11 21 95 112; +381 11 21 98 112
Факс: +381 11 26 14 632


  Директор

  Др Милинко Радосављевић, дипл. инж. руд

  Телефон: + 381 11 26 15 796; +381 11 21 99 394

  Заменик директора

  Марко Павловић, дипл.инж.маш

  Телефон: + 381 11 26 12 933

  Помоћник директора за науку и технолошки развој

  Др Светлана Полавдер, дипл.инж.геол

  Телефон:+381 11 2102 479

  Помоћник директора за маркетинг
  Завод за експлоатацију лежишта минералних сировина

  Управник
  Жељко Праштало, дипл. и маст. инж. рударства

  Телефон: + 381 11 21 99 144

  Завод за припрему минералних сировина и пројектовање

  Управник
  Марко Павловић, дипл. маш. инж

  Телефон: + 381 11 26 12 933

  Лабораторија за заштиту животне и радне средине

  Руководилац 
  Милена Жарковић, дипл.хем.

  Телефон: +381 11 2193 414

  Лабораторија за геомеханику

  Руководилац 
  Мирољуб Живановић, дипл. инж. геол.

  Телефон: + 381 11 21 94 416

  Лабораторија за чврста горива

  Руководилац 
  Далиборка Белић, дипл. биохем.

  Телефон: + 381 11 26 14 323

  Заједничке службе

  Руководилац 
  Слађана Раденовић, дипл. економиста

  Телефон: + 381 11 21 96 518