ЗАВОД (СА ЛАБОРАТОРИЈОМ) ЗА ПРИПРЕМУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Делатности Завода за припрему минералних сировина и пројектовање су развојна и иновациона истраживања, карактеризација продуката процеса припреме минералних, лабораторијска полуиндустријска и индустријска испитивања обогаћивања и прераде минералних и отпадних сировина, пречишћавање отпадних вода, унапређење постојећих и развој напреднијих технолошких решења, пројектовање постројења за ПМС, хидротранспортних система, инфраструктурних и логистичких објеката, депонија флотацијске јаловине, пепела, шљаке и индустријских отпадних материја.
У склопу ових делатности Завода су и техничка контрола и пријем објеката, гаранцијска и радна испитивања техничких и технолошких перформанси постројења, мониторинг депонија и јаловишта, израда пројектне инвестиционо- техничке документације за рударске, енергетске и индустријске објекте, машинске и електроенергетске инсталације и постројења, грађевинске објекте високе и ниске градње, мостове, челичне и бетонске конструкције, системе климатизације и грејања, хидротехничке објекте, водоводе и канализацију, системе за вештачку кишу итд.

У саставу Завода је Лабораторија за припрему минералних сировина јединствена по могућностима конвенционалних лабораторијских и полуиндустријских комплексних испитивања и опитних експерименталних истраживања. Опремљена је уређајима за уситњавање, просејавање, класирање, гравитацијску, магнетну и флотацијску концентрацију, брикетирање и пелетизацију, и опитним постројењем за симулацију реалних услова, проверу и одређивање параметара хидротранспорта. Лабораторија ради и одређивање гранулометријског састава, Бондов радни индекс, белину карбонатних сировина, магнетне фракције, плива-тоне анализу, отпорност на пад, на воду и шатер тест за чврста горива, опит таложења, вискозитет суспензије и др.

Укупне развојно-истраживачке и пројектантске доприносе и резултате Завода југословенском и српском рударству и индустрији тешко је побројати. Нема значајније флотације, сепарације, постројења за припрему минералних сировина у Југославији и Србији, у чијем пројектовању, надзору градње или ангажовањем на неки други начин Завод није учествовао, међу њима су флотацијска постројења полиметаличних руда у Бору, Мајданпеку, Великом Кривељу, Руднику, Великом мајдану, Благодату (Гроту), Кишници, Лепосавићу, Сувој руди, Старом тргу – Трепчи, Сребреници, Леце, Саса итд.

Ту је и решење постројења за концентрацију руде фосфата Јорданских рудника фосфата, сепарација руде гвожђа Омарска, постројење Рудника уранијума Жировски врх, више сепарација неметаличних минералних сировина и постројења за уситњене и производњу гранулата камена.

Бројна су и постројења за чишћење угља, то су: Алексиначки рудници, Рудник мрког угља Боговина, Ибарски рудници, Рударски басен Колубара, Рударско енергетско хемијски комбинат Косово – Обилић, Термоелектране и копови Костолац, Рудник лигнита Лубница, Рембас, Рудник мрког угља Соко, Рудник мрког угља Штаваљ, Рудник и термоелектрана Угљевик, Рудник и термоелектрана Гацко итд.
У скупу инжењерских резултат Завода су и пројекти флотацијских јаловишта, одлагалишта пепела и шљаке из термоелектрана, локације значајнији ових објеката су: Бор, Мајданпек, ТЕ Никола Тесла Обреновац, Костолац, Рудник, Трепча, Гацко, Пљевља итд.

Доприноси науци и инжењерству сарадника Завода огледају се и у више стотина објављених научних и стручних радова, у патентима, реализованим научним, технолошким и иновационим пројектима Министарства за просвету, науку и технолошки развој, у признатим техничким решењима, у покретању и организовању научних и стручних скупова, а круна ових активности је организација XVI балканског конгреса о припреми минералних сировина (Београд, 17-21. јуни 2015) са учесницима из 26 земаља.

Стручношћу, интегрисаним систем менаџмента и лиценцама, Завод за припрему минералних сировина и пројектовање данас испуњава све услове акредитоване мериторности за своју делатност.