Издања у продаји

С. Вујић, КВАНТИТАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ПОДРШКУ ОДЛУЧИВАЊУ У ПЛАНИРАЊУ И ПРОЈЕКТОВАЊУ У РУДАРСТВУ, Рударски институт Београд, ISBN 978-86-82673-22-4, DOI:10.25075/МО.2023.01, Београд, 2023, 279 стр.

8. БАЛКАНСКИ РУДАРСКИ КОНГРЕС – ЗБОРНИК РАДОВА, Рударски институт Београд, ISBN 978-86-82673-21-7, DOI:10.25075/BMC.2022.00, Београд, 2022, 808 стр.

С. Вујић, Р. Јеленковић, Д. Рабреновић, М. Радосављевић, Н. Ћалић, Б. Николић, С. Симић, С. Максимовић, С. Мојић, М. Коматина, Б. Миладиновић, МИНЕРАЛНО-СИРОВИНСКИ КОМПЛЕКС КОСОВА И МЕТОХИЈЕ, Рударски институт Београд и Геолошки завод Србије, ISBN 978-86-82673-18-7 (РИ), DOI:10.25075/МО2021.01, Београд, 2021, 332 стр.

С. Вујић, ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА РУДАРСКОГ ИНСТИТУТА БЕОГРАД, Рударски институт Београд, ISBN 978-86-82673-17-0, DOI:10.25075/МО.2020.01, Београд, 2020, 400 стр. (Прилог – CD са филмом о Рударском институту)

С. Вујић, М. Радосављевић, С. Полавдер, С. Максимовић, уредници, РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈА ДАНАС, Зборник радова II међународног симпозијума, Рударски институт Београд, Балканска академија рударских наук, Академија инжењерских наука Србије, ISB 978-86-82673-14-9(РИ), Префикс DOI 10.25075, Београд, 2018, 294 стр.

М. Радосављевић, МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ У РУДАРСТВУ СРБИЈЕ – У ФУНКЦИЈИ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА, Рударски институт Београд, Балканска академија рударских наук, Академија инжењерских наука Србије, ISB 978-86-82673-12-5(РИ), DOI 10.25075/МО2017.01, Београд, 2017, 126 str.

С. Вујић, М. Радосављевић, С. Полавдер, С. Максимовић,  уредници, РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈА ДАНАС, Зборник радова међународног симпозијума, Рударски институт Београд, Балканска академија рударских наук, Академија инжењерских наука Србије, ISB 978-86-82673-13-2(РИ), Префикс DOI 10.25075, Београд, 2017, 418 стр.

Н. Максимовић, ОПЕРАТИВНО РУКОВОЂЕЊЕ РУДНИЧКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ, Рударски институт Београд, ISBN 978-86-82673-09-5, 2015, 124 стр.

С. Вујић, A. Грубић и др., СРПСКО РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА, Академија инжењерских наука Србије, Матица српска и Рударски институт Београд, ISBN 978-86-87035-11-9, 2014, 564 стр.

С. Вујић, И. Миљановић, ФАЗИ ЛОГИКА У РУДАРСТВУ, Академија инжењерских наука Србије и Рударски институт Београд, ISBN 978-86-87035-09-6, 2013, 98 стр.

Ј. Ђуковић, ХЕМИЈА АТМОСФЕРЕ, Рударски институт Београд, ID=91013900, 2001, 281 стр.

Д. Салатић и Д. Кнежевић, ТЕХНОЛОШКЕ ОСНОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, Зборник радова, ISBN 86-82673-04-5, 1999, 266 стр.

Р. Обрадовић, Н. Најдановић, МЕХАНИКА ТЛА У ИНЖИЊЕРСКОЈ ПРАКСИ, Рударски институт Београд, ISBN 86-82673-03-7, 1999, 770 стр.

Љ. Поповић, РУДАРСТВО И ТОПИОНИЧАРСТВО АНТИМОНА ЈУГОСЛАВИЈЕ, Рударски институт Београд, ID =73457932, 1998, 238 стр.

M. Maкар, ТЕОРИЈА БАГЕРОВАЊА РОТОРНИМ БАГЕРИМА, Рударски институт Београд, 1990, 283 стр.

В. Симић, РУДАРСТВО ГВОЖЂА СРЕДЊOВЕКОВНЕ СРБИЈЕ И БОСНЕ, Рударски институт Београд, 1988, 310 стр.

М. Перишић, ЛИНЕАРНИ МОДЕЛ ОПТИМИЗАЦИЈЕ И ОДЛУЧИВАЊА У РУДАРСТВУ, Рударски институт Београд, 1986, 763 стр.

Г. Хованец, ХЕМИЈСКЕ МЕТОДЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ РУДА ЗЛАТА, СРЕБРА И БАКРА, Рударски институт Београд, 1986, 200 стр.

J. Kaрањац, О. Карањац, ГЕОЛОШКИ РЕЧНИК: енглеско-српски / српско – енглески, Рударски институт Београд, 1985, 207 стр.

М. Ласица, МАГНЕЗИТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ – истраживање, експлоатација, обогаћивање, Рударски институт Београд, 1985, 120 стр.

Р. Симић, Д.Мршовић, В.Павловић, ОДВОДЊАВАЊЕ ПОВРШИНСКИХ КОПОВА, Рударски институт Београд, 1984, 261стр.

М. Перишић, ПРИМЕЊЕНА ГЕОСТАТИКА I, Рударски институт Београд, 1983, 534 стр.

M. Перишић, ПРИМЕЊЕНА ГЕОСТАТИКА II – приручник, Рударски институт Београд , 1983, 130 стр.

J. Kун, ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЛИГНИТА, Књига 1, Рударски институт Београд, 1981, 331стр.

J. Кун, ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЛИГНИТА, Књига 2, Рударски институт Београд, 1982, 373стр.

М. Грбовић, Н. Магдалиновић, ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДРОБЉЕЊА И МЛЕВЕЊА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, Зборник радова Техничког факултета Бор, Институт за бакар Бор и Рударски институт Београд, 1980, 326 стр.

Б. Генчић, ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ ПОДЗЕМНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ СЛОЈЕВИТИХ ЛЕЖИШТА, Књига I, Рударски институт Београд, 1971, 149 стр.

Г. Нешић, РУДАРСКИ РЕЧНИК – српски, енглески, немачки, француски, руски, Рударски институт Београд, 1970, 1292 стр.

М. Симоновић, ТРАЧНИ ТРАНСПОРТЕРИ НА ПОВРШИНСКИМ ОТКОПИМА, Рударски институт Београд, 1968, 107 стр.

М. Симоновић, БАГЕРИ, ОДЛАГАЧИ И ТРАНСПОРТНИ МОСТОВИ НА ПОРШИНСКИМ ОТКОПИМА, Књига II, Рударски институт, Београд, 1967, 128 стр

М. Симоновић, БУЛДОЗЕРИ, СКРЕПЕРИ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ДУБИНСКО БУШЕЊЕ ПОВРШИНСКИМ ОТКОПИМА, Књига I, Рударски институт, Београд, 1967, 70 стр

С. Јанковић, МЕТАЛОГЕНЕТСКЕ ЕПОХЕ И РУДОНОСНА ПОДРУЧЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ, Рударско–геолошки факултет и Рударски институт Београд, 1967, 174 стр.

С. Јанковић, ЛЕЖИШТА  МЕТАЛИЧНИХ  МИНЕРАЛНИХ  СИРОВИНА, Рударско-геолошки факултет и Рударски институт Београд, 1967, 38 стр.