Библиотека и копирница

БИБЛИОТЕКА

Опште информације

Библиотека је формирана одмах по оснивању Рударског института 1960. Она набавља, прикупља, размењује, чува и ставља на располагање читаоцима књиге, часописе и друга издања из рударства, геологије, техничких и других блиских научних области, које поседује у свом фонду. Контакт: biblioteka@ribeograd.ac.rs, тел. 011 21 95 112 / 127.

Могућност коришћења Библиотеке

Библиотека је првенствено намењена сарадницима Рударског института, али је могу користити и остали пунолетни грађани – стручњаци, професори, научни радници, студенти итд. Чланство се не плаћа, а литература се не издаје изван Рударског института. Радно време Библиотеке је понедељак – петак од 8 до 15 часова. Корисницима Библиотеке на располагању су техничка средства: апарат за копирање у Копирници Института и рачунар преко кога су доступне COBSON базе података.

КОПИРНИЦА

Служба за подршку графичке обраде Рударског института опремљена је професионалном рачунарски подржаном опремом за штампање, копирање, скенирање, плотовање техничких цртежа до А0 формата и коричење документације. Копирница је првенствено намењена потребама Рударског института, али је могу користити и други заинтересовани, услуге се плаћају.