Актуелности из РИ

8. БАЛКАНСКИ РУДАРСКИ КОНГРЕС одржан у Београду 28-30. септембра у организацији Рударског института. Саопштена 92 рада, 208 аутора из 23 земље, изузимајући Африку са свих континената. Публикован Зборник радова, 808 страна.

МОНОГРАФИЈА МИНЕРАЛНО-СИРОВИНСКИ КОМПЛЕКС КОСОВА И МЕТОХИЈЕ у издању Рударског института Београд и Геолошког завода Србије изашла је из штампе. На монографији је радило 11 аутора, поред проф. др. Слободана Вујића, главног уредника, у писању монографије учествовали су: проф. др Раде Јеленковић, проф. др Драгоман Рабреновић, др Милинко Радосављевић, проф. др Надежда Ћалић, проф. др Бранислав Николић, дипл. инж. Светлана Симић, др Светомир Максимовић, дипл. инж. Симо Мојић, др Миомир Коматина и др Бранко Миладиновић.
Комплексна тема је рационално, целовито, ширем кругу читалаца стручно прихватљиво, на 332 стране систематизована у осам поглавља: Историјска вертикала српског рударства; Геолошка грађа подручја Косова и Метохије; Лежишта и експлоатација руда обојених метала; Лежишта и експлоатација угља; Лежишта и експлоатација неметаличних минералних сировина; Хидрогеолошки потенцијали; Обнова, развој и урушавање; и Реализације са 1467 библиографских јединица.

МОНОГРАФИЈА ШЕСТ ДЕЦEНИЈА РУДАРСКОГ ИНСТИТУТА БЕОГРАД у издању Рударског института Београд изашла је из штампе. Шездесети рођендан Рударског института инспирисао је аутора професора др Слободана Вујића да истражи прошлост и чињенице о достигнућима и доприносима Института, рударству, рударској науци и инжењерству. На 400 страна бројни научни, технички и технолошки детаљи, библиографија са близу 7.300 јединица и други фактографски прилози са фотографијама, сведоче о остварењима Института, од оснивања до данас. У књизи је приложен CD  са  кратким документарним филмом о Институту.

ИЗВЕДЕНИ КАПИТАЛНИ РАДОВИ обнове главног објекта Рударског института: замењен кровни покривач, делимично реконструисана електро инсталација, адаптиран и уређен ентеријер, обновљена фасада, замењена прозорска столарија, преуређене зелене површине итд. Погледати фото галерију.

ИЗБОР ДИРЕКТОРА РУДАРСКОГ ИНСТИТУТА. Др Милинко Радосављевић, дипл. инж. рударства, уз пуну подршку Скупштине, Научног већа и сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, изабран је за директора Рударског института за нови период.