Aktuelnosti iz RI

8. BALKANSKI RUDARSKI KONGRES održan u Beogradu 28-30. septembra u organizaciji Rudarskog instituta. Saopštena 92 rada, 208 autora iz 23 zemlje, izuzimajući Afriku sa svih kontinenata. Publikovan Zbornik radova, 808 strana.

MONOGRAFIJA MINERALNO-SIROVINSKI KOMPLEKS KOSOVA I METOHIJE u izdanju Rudarskog instituta Beograd i Geološkog zavoda Srbije izašla je iz štampe. Na monografiji je radilo 11 autora, pored prof. dr. Slobodana Vujića, glavnog urednika, u pisanju monografije učestvovali su: prof. dr Rade Jelenković, prof. dr Dragoman Rabrenović, dr Milinko Radosavljević, prof. dr Nadežda Ćalić, prof. dr Branislav Nikolić, dipl. inž. Svetlana Simić, dr Svetomir Maksimović, dipl. inž. Simo Mojić, dr Miomir Komatina i dr Branko Miladinović.
Kompleksna tema je racionalno, celovito, širem krugu čitalaca stručno prihvatljivo, na 332 strane sistematizovana u osam poglavlja: Istorijska vertikala srpskog rudarstva; Geološka građa područja Kosova i Metohije; Ležišta i eksploatacija ruda obojenih metala; Ležišta i eksploatacija uglja; Ležišta i eksploatacija nemetaličnih mineralnih sirovina; Hidrogeološki potencijali; Obnova, razvoj i urušavanje; i Realizacije sa 1467 bibliografskih jedinica.

MONOGRAFIJA ŠEST DECENIJA RUDARSKOG INSTITUTA BEOGRAD u izdanju Rudarskog instituta Beograd izašla je iz štampe. Šezdeseti rođendan Rudarskog instituta inspirisao je autora profesora dr Slobodana Vujića da istraži prošlost i činjenice o dostignućima i doprinosima Instituta, rudarstvu, rudarskoj nauci i inženjerstvu. Na 400 strana brojni naučni, tehnički i tehnološki detalji, bibliografija sa blizu 7.300 jedinica i drugi faktografski prilozi sa fotografijama, svedoče o ostvarenjima Instituta, od osnivanja do danas. U knjizi je priložen CD  sa  kratkim dokumentarnim filmom o Institutu.

IZVEDENI KAPITALNI RADOVI obnove glavnog objekta Rudarskog instituta: zamenjen krovni pokrivač, delimično rekonstruisana elektro instalacija, adaptiran i uređen enterijer, obnovljena fasada, zamenjena prozorska stolarija, preuređene zelene površine itd. Pogledati foto galeriju.

IZBOR DIREKTORA RUDARSKOG INSTITUTA. Dr Milinko Radosavljević, dipl. inž. rudarstva, uz punu podršku Skupštine, Naučnog veća i saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, izabran je za direktora Rudarskog instituta za novi period.