Terenska snimanja i ispitivanja

Stručnost, kompetentsnost, obučenost i opremljenost predstavljaju osnovu integrisanog učešća stručnjaka Rudarskog instituta na terenu u uzimanju uzoraka, snimanju, procenama, kartiranju, monitoringu procesa, industrijskim merenjim , ispitivanju, baždarenju, opitnom testiranju, istražnom bušenju, kontroli ispravnosti instalacija i mernih sistema, tehničkom nadzoru, sanciji, kategorizaciji i razvrstavanju objekata prema stanju, rizicima i opasnostima, tehničkom prijemu objekata, obradi i elaboraciji terenskih podataka, itd. U okviru geodetskih aktivnosti su snimanja, kontrole, opažanja, trasiranja, obeležavanja, pozicioniranja, monitoring stabilnosti kosina, i izrada geodetskih podloga.