Kontakt

Rudarski institut d.o.o. Beograd

 

Adresa: Batajnički put 2, 11080 Beograd – Zemun, Republika Srbija

 

E-adresa: office@ribeograd.ac.rs

 

PIB: 100201328

 

Telefon: +381 11 21 95 112; +381 11 21 98 112
Faks: +381 11 26 14 632


  Direktor

  Dr Milinko Radosavljević, dipl. inž. rud

  Telefon: + 381 11 26 15 796; +381 11 21 99 394

  Zamenik direktora

  Milan Žugić, dipl. inž. građ.

  Telefon: + 381 11 26 12 933

  Pomoćnik direktora za nauku i tehnološki razvoj

  Akademik prof. dr Slobodan Vujić, dipl. inž.rud.

  Telefon: + 381 11 21 99 277

  Pomoćnik direktora za marketing

  Ivana Simović, dipl. inž. rud.

  Telefon: + 381 11 26 10 250

  Zavod za eksploataciju ležišta mineralnih sirovina

  Upravnik
  Željko Praštalo, dipl. i mast. inž. rudarstva

  Telefon: + 381 11 21 99 144

  Zavod za pripremu mineralnih sirovina i projektovanje

  Upravnik
  Marko Pavlović, dipl. maš. inž

  Telefon: + 381 11 26 12 933

  Laboratorija za zaštitu životne i radne sredine

  Rukovodilac 
  Marko Pavlović, dipl. maš. inž

  Telefon: + 381 11 2190 925

  Laboratorija za geomehaniku

  Rukovodilac 
  Miroljub Živanović, dipl. inž. geol.

  Telefon: + 381 11 21 94 416

  Laboratorija za čvrsta goriva

  Rukovodilac 
  Daliborka Belić, dipl. biohem.

  Telefon: + 381 11 26 14 323

  Zajedničke službe

  Rukovodilac 
  Slađana Radenović, dipl. ekonomista

  Telefon: + 381 11 21 96 518