Foto i video galerija

8. BALKANSKI RUDARSKI KONGRES, BEOGRAD 28-30. SEPTEMBAR 2022.

VERNE KOMŠIJE

Jato malih sova ušara ili utina  (Asio otus) ponovo  je u svom  mirnom i sigurnom zimskom prebivalištu  u parku dvorišta Rudarskog instituta. Snimio Josip Šarić, novembar 2021.

RUDARSKI INSTITUT NAKON OBNOVE