Foto i video galerija

NAUČNI SKUP KORENI INDUSTRIJALIZACIJE SRBIJE
BEOGRAD, 6. OKTOBAR 2023.

Ove 2023.  je  120 godina od štrajka rudara u Senjskom  rudniku. Tim  povodom Pošta Srbije  štampala je prigodnu marku sa kovertom, puštena u opticaj 4. avgusta 2023. uoči Dana rudara  Srbije.

Motiv na marki: Senjski rudnik, izvozno okno iz vremena štrajka rudara 1903.

Motiv na kovertu: simbol Senjskog rudnika – Potkop Aleksandar iz 1853. kada je rudnik otvoren.

Stručna saradnja: Rudarski institut Beograd, akademik prof. dr Slobodan Vujić

Umetnička realizacija: Jakša Vlahović, akademski grafičar

Ove 2023.  je  120 godina od izlaska prvog broja „Rudarskog glasnika“. Tim  povodom Pošta Srbije  štampala je prigodnu marku sa kovertom.  Puštena  u opticaj 4. avgusta 2023, simbolično uoči Dana rudara Srbije.

Motiv na marki: portret Petra Ilića, osnivača časopisa.

Motiv na kovertu: naslovne stranice časopisa „Rudarski glasnik”.

Stručna saradnja: Rudarski institut Beograd, akademik prof. dr Slobodan Vujić

Umetnička realizacija: Jakša Vlahović, akademski grafičar