RUDARSTVO I GEOLOGIJA DANAS III MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

Logo RGD

BEOGRAD 28 – 29. 11. 2024.

UZ PODRŠKU

U nameri uspostavljanja delotvornog dijaloga o aktuelnim problemima, naučnim, stručnim, inovacionim i proizvodnim tokovima i trendovima u rudarstvu i geologiji, Rudarski institut iz Beograda uz podršku Ministarstva nauke tehnološkog razvoja i inovacija i Elektroprivrede Srbije, organizuje međunarodni naučni skup “Rudarstvo i geologija danas”. Želja je da simpozijum postane postojana spona povezivanja stručnjaka balkanskih i drugih zemalja, radi dijagnostike i ocene stanja, predstavljanja rezultata, razmene iskustava i znanja, upoznavanja ideja i inovacija u rudarstvu i geologiji. Ovi su ciljevi ostvarljivi zajedničkim delovanjem, te sa zadovoljstvom pozivamo da nameru podržite učestvovanjem u pripremi i radu simpozijuma, a kompanije pozivamo da postanu partneri simpozijuma.

• Eksploatacija mineralnih sirovina (podzemna, površinska, podvodna, kombinovana, eksploatacija nafte i gasa)
• Priprema mineralnih sirovina
• Logistički rudnički procesi
• Geologija (rudnička geologija, inženjerska i hidrogeologija, geotehnika, geofizika i dr.)
• Zaštita životne i radne sredine
• Zaštita rudnika i odlagališta od voda
• Rekultivacija, revitalizacija i uređenje degradiranih površina
• Ekonomika mineralno-sirovinskog kompleksa
• Standardi, zakonska i normativna regulativa
• Rizici i upravljanje rizicima
• Obrazovanje rudarskih i geoloških stručnjaka
• Rudarstvo i arheologija
• Veštačka inteligencija – primena u rudarstvu i geologiji
• Održivo rudarstvo

Apstrakt na srpskom i engleskom jeziku, obima do 400 reči, dostaviti najkasnije do 15. juna 2024. u elektronskoj formi na imejl adresu rgd@ribeograd.ac.rs.

Detaljno uputstvo za pripremu radova (šablon) biće dostavljeno autorima sa obaveštenjem o prihvatanju teme rada, najkasnije do 15. jula 2024. Radovi mogu biti na srpskom ili engleskom jeziku, do 10 strana teksta i grafičkih priloga zajedno.

Uputstvo za pripremu radova

15. 06. 2024. Rok za prijavu teme rada i dostavljanje sažetka.

15. 07. 2024. Obaveštenje o prihvatanju teme rada (najkasnije).

31. 08. 2024. Rok za dostavu radova

31. 10. 2024. Drugo saopštenje sa programom simpozijuma.

U dinarskoj protivvrednosti kotizacija iznosi 200 evra, za studente doktorskih studija i pretplatnike Rudarskog glasnika 150 evra. Kotizacija obezbeđuje: knjigu radova i prateće materijale simpozijuma, koktel i svečanu večeru.

Dr Svetlana Polavder, Srbija- predsednik
Dr Milinko Radosavljević, Srbija – zamenik predsednika
Dr Sandra Petković Papalazarou, Srbija, zamenik predsednika

Akademik prof. dr Slobodan Vujić, Srbija
Akademik prof. dr Neđo Đurić, Republika Srpska
Prof. dr Dawei Yu, Kina
Prof. dr Dragan Savić, Holandija
Prof. dr Diana-Michaela Tirca, Rumunija
Prof. dr Zoran Kapelan, Holandija
Prof. dr Srećko Stopić, Nemačka
Prof. dr Vječislav Bohanek, Hrvatska
Prof. dr Vladimir Malbašić, Republika Srpska
Prof. dr Rade Tokalić, Srbija
Prof. dr Milan Trumić, Srbija
Prof. dr Dušan Berisavljević, Srbija
Prof. dr Vladimir Milisavljević, Srbija
Prof. dr Miloš Tanasijević, Srbija
Doc. dr Saša Jovanović, Srbija
Prof. dr Ivan Stevović, Srbija
Prof. dr Milena Kostović, Srbija
Prof. dr Tomislav Šubaranović, Srbija
Prof. dr Predrag Lazić, Srbija
Prof. dr Čedomir Beljić, Srbija
Prof. dr Ljubiša Ignjatović, Srbija
Dr Alberto Martinetti, Holandija
Dr Marjan Hudej, Slovenija
Dr Jurij Čretnik, Slovenija
Dr Trajče Boševski, Severna Makedonija
Dr Ivana Jovanović, Srbija
Dr Slavica Mihajlović, Srbija
Dr Miroslav Sokić, Srbija
Dr Dragan Milanović, Srbija
Dr Pavle Tančić, Srbija
Dr Jasmina Nešković, Srbija
Dr Dragana Savić, Srbija

Dr Jasmina Nešković, predsednik
Željko Praštalo, zamenik predsednika
Rade Šarac, sekretar

Dr Svetlana Polavder
Dr Sandra Petković Papalazarou
Dr Jelena Zarić Kovačević
Dr Dragana Savić
Pavle Stjepanović
Ognjen Popović
Toma Jovičić
Tanja Miladinović
Vladan Čanović
Dragan Milošević
Jelena Isailović

• Eksploatacija mineralnih sirovina (podzemna, površinska, podvodna, kombinovana, eksploatacija nafte i gasa)
• Priprema mineralnih sirovina
• Logistički rudnički procesi
• Geologija (rudnička geologija, inženjerska i hidrogeologija, geotehnika, geofizika i dr.)
• Zaštita životne i radne sredine
• Zaštita rudnika i odlagališta od voda
• Rekultivacija, revitalizacija i uređenje degradiranih površina
• Ekonomika mineralno-sirovinskog kompleksa
• Standardi, zakonska i normativna regulativa
• Rizici i upravljanje rizicima
• Obrazovanje rudarskih i geoloških stručnjaka
• Rudarstvo i arheologija
• Veštačka inteligencija – primena u rudarstvu i geologiji
• Održivo rudarstvo

Apstrakt na srpskom i engleskom jeziku, obima do 400 reči, dostaviti najkasnije do 15. juna 2024. u elektronskoj formi na imejl adresu rgd@ribeograd.ac.rs.

Detaljno uputstvo za pripremu radova (šablon) biće dostavljeno autorima sa obaveštenjem o prihvatanju teme rada, najkasnije do 15. jula 2024. Radovi mogu biti na srpskom ili engleskom jeziku, do 10 strana teksta i grafičkih priloga zajedno.

Uputstvo za pripremu radova

15. 06. 2024. Rok za prijavu teme rada i dostavljanje sažetka.

15. 07. 2024. Obaveštenje o prihvatanju teme rada (najkasnije).

31. 08. 2024. Rok za dostavu radova

31. 10. 2024. Drugo saopštenje sa programom simpozijuma.

U dinarskoj protivvrednosti kotizacija iznosi 200 evra, za studente doktorskih studija i pretplatnike Rudarskog glasnika 150 evra. Kotizacija obezbeđuje: knjigu radova i prateće materijale simpozijuma, koktel i svečanu večeru.

Dr Svetlana Polavder, Srbija- predsednik
Dr Milinko Radosavljević, Srbija – zamenik predsednika
Dr Sandra Petković Papalazarou, Srbija, zamenik predsednika

Akademik prof. dr Slobodan Vujić, Srbija
Akademik prof. dr Neđo Đurić, Republika Srpska
Prof. dr Dawei Yu, Kina
Prof. dr Dragan Savić, Holandija
Prof. dr Diana-Michaela Tirca, Rumunija
Prof. dr Zoran Kapelan, Holandija
Prof. dr Srećko Stopić, Nemačka
Prof. dr Vječislav Bohanek, Hrvatska
Prof. dr Vladimir Malbašić, Republika Srpska
Prof. dr Rade Tokalić, Srbija
Prof. dr Milan Trumić, Srbija
Prof. dr Dušan Berisavljević, Srbija
Prof. dr Vladimir Milisavljević, Srbija
Prof. dr Miloš Tanasijević, Srbija
Doc. dr Saša Jovanović, Srbija
Prof. dr Ivan Stevović, Srbija
Prof. dr Milena Kostović, Srbija
Prof. dr Tomislav Šubaranović, Srbija
Prof. dr Predrag Lazić, Srbija
Prof. dr Čedomir Beljić, Srbija
Prof. dr Ljubiša Ignjatović, Srbija
Dr Alberto Martinetti, Holandija
Dr Marjan Hudej, Slovenija
Dr Jurij Čretnik, Slovenija
Dr Trajče Boševski, Severna Makedonija
Dr Ivana Jovanović, Srbija
Dr Slavica Mihajlović, Srbija
Dr Miroslav Sokić, Srbija
Dr Dragan Milanović, Srbija
Dr Pavle Tančić, Srbija
Dr Jasmina Nešković, Srbija
Dr Dragana Savić, Srbija

Dr Jasmina Nešković, predsednik
Željko Praštalo, zamenik predsednika
Rade Šarac, sekretar

Dr Svetlana Polavder
Dr Sandra Petković Papalazarou
Dr Jelena Zarić Kovačević
Dr Dragana Savić
Pavle Stjepanović
Ognjen Popović
Toma Jovičić
Tanja Miladinović
Vladan Čanović
Dragan Milošević
Jelena Isailović

KONTAKT I ADRESA

Svetlana Polavder / Svetlana Polavder, tel. + 381 11 2192-479

Adresa / adress: Rudarski institut, Batajnički put 2, 11080 Beograd,

imejl / email : rgd@ribeograd.ac.rs