Profil

Rudarski institut je kao vodeća jugoslovenska i srpska škola rudarskog inženjerstva, podario je brojne vrhunske naučnike, istraživače, univerzitetske profesore, projektante i nosioce najodgovornijih operativnih zadataka u rudnicima. Prednjačio je i prednjači u istraživanjima, razvoju, osvajanju i primeni novih rudničkih tehnologija, opitnih, laboratorijskih i mernih metoda, novih rešenja i pristupa u istraživanjima i projektovanju.

ISO 9001, ISO 14001 , ISO 18001

Laboratorija za čvrsta goriva

Laboratorija za zaštitu životne i radne sredine

Laboratorija za geomehaniku

Kriterijumsko opredeljenje Instituta usmereno ka stalnom podizanju efikasnosti i ishodnih rezultata rada merljivih prema najrazvijenijih mineralnih ekonomija, ostvaruje se sertifikacijom, odnosno implementacijom međunarodnih standarda ISO 9001, ISO 14001 i 18001 i akreditacijom laboratorija. Ovako uspostavljen integrisani sistem menadžmenta je deo je poslovne politike Instituta čiji je krajnji cilj unapređenje kvaliteta poslovanja, nivoa naučnoistraživačkih i inženjersko-kreativnih aktivnosti i usluga.