Reference

Rudarski institut je naučna, razvojno-istraživačka i projektantska kreativna okosnica izgradnje, tehničko-tehnološkog i proizvodnog razvoja jugoslovenskog i srpskog rudarstva u drugoj polovini HH veka. Angažovanjem uglednih naučnih i inženjerskih kadrova, Rudarski institut je kao prestižna inženjerska škola iznedrio brojne istraživače, projektante, univerzitetske profesore i nosioce razvoja mineralno-sirovinskog kompleksa Jugoslavije i Srbije. Doprinosi Rudarskog instituta nisu samo uspešno realizovani naučni, razvojno-istraživački, inovacioni i privredni projekti, već i razvoj i primena novih rudničkih tehnologija, opitnih, laboratorijskih i mernih metoda, novih matematičko-modelskih pristupa u rudarskom inženjerstvu itd.

Za potrebe jugoslovenskih, srpskih i rudnika širom planete (Čehoslovačka, SAD, Bolivija, Zambija, Mozambik, Alžir, Egipat, Tunis, Jordan, Indija, Kina, Mijanmar, Australija) Rudarski institut je uradio više od 10.000 studija, investicionih programa, projekata, više miliona laboratorijskih i terenskih merenja, opitnih ispitivanja, i doprineo unapređenju proizvodnje, tehnološkoj modernizaciji, povećanju efikasnosti, ekološkoj i proizvodnoj bezbednosti.

Prema projektnim rešenjima Instituta otvoreno je više 70 rudnika sa kompletnom infrastrukturom, pušteno u pogon preko 40 postrojenja za pripremu mineralnih sirovina i čišćenje uglja, izgrađeno više od 20 jalovišta i deponija pepela i šljake, i ostvareni vrhunski rezultati u rudnicima i rudarskim basenima širom Srbije i Jugoslavije: Ugalj: Kolubara, Kostolac, Kosovo, Suvodol-Bitolj, Oslomej, Kovin, Pljevlja, Ugljevik, Gacko, Stanari, Velenje, Trbovlje, Labin, Kreka, Banovići, Breza, Zenica, Mostar, Aleksinac, Bogovina, Vrdnik, Vrška čuka, Dobra sreća, Zapadnomoravski rudnici, Ibarski rudnici, Jankova klisura, Jasenovac, Jelašnica, Manasija, Lubnica, Podvis, Tresibaba, Rembas, Rtanj, Soko, Štavalj, Živojno, Marijevo itd.  Metali: Bor, Majdanpek, Trpeča, Rudnik, Bučim, Srebrenica, Ajvalija, Badovac, Kišnica, Novo brdo, Belo brdo, Crnac, Žuta prlina, Jelakce, Koporić, Kiževak,  Veliki majda, Grot, Lece, Podvirovi, Sasa, Zletovo,  Toranica, Brskovo, Šuplja stjena,  Zajača, Nikšić, Milići, Jajce, Klina, Posušje, Glogovac, Rzanovo-Kavadarci, Suva ruda, Ljubija, Omarska, Vareš,  Damjan, Tajmište, Žirovski vrh itd. Nemetali: Magnohrom Kraljevo, Goleš, Strezovce, Šumadija – rudnici magnezita, Bosanska Krupa,Beočin, Kosjerić, Popovac, Đeneral Janković, Toza Marković Kikinda, Polet Novi Bečej, Potisje Kanjiža, Bratunac, Jelen do, Kopaonik, Ub, Rgotina, Zlatokop  Vranjska Banja, Nemetali Topola, Venčac Aranđelovac, Rudnici nemetala Rakovac, Stragari, Korlće, Bosansko Petrovo  Selo itd.

U Institutu su osmišljena brojna tehnička rešenja izvođenja rudarskih radova, metoda otkopavanja, izrade podzemnih prostorija i tunela, transporta, odlaganja, komunikacione integracije, prateće logistike i infrastrukture, zaštite i bezbednosti na radu itd.

Institut je realizovao više od 60 naučno-istraživačkih, razvojnih i inovacionih projekata pod okriljem i finansijskom podrškom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Saveznog ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Jugoslavije.  Patentirano je 11 tehnologija i postupaka.