Профил

Рударски институт је као водећа југословенска и српска школа рударског инжењерства, подарио је бројне врхунске научнике, истраживаче, универзитетске професоре, пројектанте и носиоце најодговорнијих оперативних задатака у рудницима. Предњачио је и предњачи у истраживањима, развоју, освајању и примени нових рудничких технологија, опитних, лабораторијских и мерних метода, нових решења и приступа у истраживањима и пројектовању.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

Лабораторија за чврста горива

Лабораторија за заштиту животне и радне средине

Лабораторија за геомеханику

Критеријумско опредељење Института усмерено ка сталном подизању ефикасности и исходних резултата рада мерљивих према најразвијенијих минералних економија, остварује се сертификацијом, односно имплементацијом међународних стандарда ISO 9001, ISO 14001 и 18001 и акредитацијом лабораторија. Овако успостављен интегрисани систем менаџмента је део je пословне политике Института чији је крајњи циљ унапређење квалитета пословања, нивоа научноистраживачких и инжењерско-креативних активности и услуга.