Лабораторијска испитивања

Испитивања обогаћивања и прераде минералних и отпадних сировина, пречишћавања отпадних вода, физичка и хемијска испитивања животне и радне средине, испитивања физичких и механичких карактеристика стена и тла, испитивања чврстих горива и производа њиховог сагоревања, у Институту обављају специјализоване акредитоване лабораторије за заштиту животне и радне средине, за геомеханику, за чврста горива и јединствена по могућностим конвенционалних и полуиндустријских комплексних испитивања и експерименталних истраживања Лабораторија за припрему минералних сировина која организационо функционише у оквиру Завода за припрему минералних сировина и пројектовање.