Линкови

УНИВЕРЗИТЕТИ, ФАКУЛТЕТИ И БИБЛИОТЕТКЕ


Грађевински факултет Београд
Електротехнички факултет Београд
Машински факултет Београд
Народна библиотека Србије
Пољопривредни факултет Београд
Рударско-геолошки факултет Бероград
Рударски факулте Косовска Митровица
Рударски факултет Приједор
Технички факултет Бор
Универзитет у Београду
Универзитет у Бањoj Луци
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ Београд
Факултет организационих наука Београд
Шумарски факултет Београд

АКАДЕМИЈЕ НАУКА, ИНСТИТУТИ И СТРУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ


Академија инжењерских наука Србије
Академија наука и умјетности Републике Српске
Геолошки завод Србије
Институт за рударство и металургију Бор
Институт за водопривреду “Јарослав Черни” Београд
Институт „Михајло Пупин“ Београд
Инжењерска комора Србије
Колубара пројект Лазаревац
Матица српска
Привредна комора Србије
Српска академија наука и уметности
Српско геолошко друштво

КОМПАНИЈЕ


Електропривреда Србије
Електропривреда Србије Огранак РБ Колубра
Електропривреда Србије Огранак TE-KO Костолац
Информатика ад Београд
ЈП ПЕУ Ресавица
Рударско топионичарске басен Бор
Рудник бакра Мајданпек
Рудник за подводну експлоатацију угља Ковин
Рудник и флотација „Рудник“
Рудник и термоелектрана Угљевик
Рудник и термоелектрана Гацко
Холдинг РМХК Трепча АД Звечан

MИНИСТАРСТВА И ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ


Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Министарство рударства и енергетике
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Министарство заштите животне средине
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Републички геодетски завод
Завод за заштиту природе Србије