Пројектовање

За потребе југословенских, српских и рудника у иностранству Институт је урадио више од 5.000 концепцијских и извођачких пројеката, студија, инвестиционих програма, техничке и технолошке пројектне документације. Према пројектним решењима Института отворено је преко 70 рудника, пуштено у рад више од 40 постројења за припрему минералних сировина и чишћење угља, и изграђено више од 20 јаловишта и депонија пепела и шљаке.