Часопис „Рударски гласник“

Рударски гласник часопис за рударство и рударску индустрију појавио се почетком 1903. Власник и уредник био је Петар Илић, дипл. инж. рударства. Прве две године часопис је излазио месечно на два штампана табака. Редовно је излазио до 1908, 1909. није а 1910. је штампан. Илић је те године пензионисан и више није имао могућности да финансира часопис. По садржају тема часопис је био разнолик, од расправа о рудиштима, преко геолошких тема, задатака и стања рударства у Србији, отварања рудника, рударској терминологији, отварања рударских школа, до тема о научним достигнућима, о рударству у суседним земљама, рударском закону итд. Рударски гласник као једини рударски часопис у то време у Србији, одиграо је значајну улогу у чувању фактографије о српском рударству у раздобљу 1903-1910. Копија првог броја Рударског гласника приложена је у обновљеном издању Рударског гласника, број 1, 2015.

Петар Илић (1863-1941) и насловне стране првих бројева Рударског гласника, 1903, 1962, 2014. године

По формирању Рударског института 1960. покренута је иницијатива о обнављању издавања часописа, први број обновљеног издања Рударског гласника појавио се 1962. Врло брзо Рударски гласник је постао један од најугледнијих научних часописа за рударство и излазио редовно до 1999. када је због материјалних и других проблема штампање прекинуто. Прекид је трајо до 2014. када су се стекли услови за трећи почетак, односно за наставак издавања Рударског гласника.

 Бројеви Рударског гласника од 1903. до 1999. године могу се добити у Библиотеци  Рударског института