Arhiva aktuelnosti iz RI

MONOGRAFIJA MINERALNO-SIROVINSKI KOMPLEKS KOSOVA I METOHIJE u izdanju Rudarskog instituta Beograd i Geološkog zavoda Srbije izašla je iz štampe. Na monografiji je radilo 11 autora, pored prof. dr. Slobodana Vujića, glavnog urednika, u pisanju monografije učestvovali su: prof. dr Rade Jelenković, prof. dr Dragoman Rabrenović, dr Milinko Radosavljević, prof. dr Nadežda Ćalić, prof. dr Branislav Nikolić, dipl. inž. Svetlana Simić, dr Svetomir Maksimović, dipl. inž. Simo Mojić, dr Miomir Komatina i dr Branko Miladinović.
Kompleksna tema je racionalno, celovito, širem krugu čitalaca stručno prihvatljivo, na 332 strane sistematizovana u osam poglavlja: Istorijska vertikala srpskog rudarstva; Geološka građa područja Kosova i Metohije; Ležišta i eksploatacija ruda obojenih metala; Ležišta i eksploatacija uglja; Ležišta i eksploatacija nemetaličnih mineralnih sirovina; Hidrogeološki potencijali; Obnova, razvoj i urušavanje; i Realizacije sa 1467 bibliografskih jedinica.

MONOGRAFIJA ŠEST DECENIJA RUDARSKOG INSTITUTA BEOGRAD u izdanju Rudarskog instituta Beograd izašla je iz štampe. Šezdeseti rođendan Rudarskog instituta inspirisao je autora profesora dr Slobodana Vujića da istraži prošlost i činjenice o dostignućima i doprinosima Instituta, rudarstvu, rudarskoj nauci i inženjerstvu. Na 400 strana brojni naučni, tehnički i tehnološki detalji, bibliografija sa blizu 7.300 jedinica i drugi faktografski prilozi sa fotografijama, svedoče o ostvarenjima Instituta, od osnivanja do danas. U knjizi je priložen CD  sa  kratkim dokumentarnim filmom o Institutu.

IZVEDENI KAPITALNI RADOVI obnove glavnog objekta Rudarskog instituta: zamenjen krovni pokrivač, delimično rekonstruisana elektro instalacija, adaptiran i uređen enterijer, obnovljena fasada, zamenjena prozorska stolarija, preuređene zelene površine itd. Pogledati foto galeriju.

IZBOR DIREKTORA RUDARSKOG INSTITUTA. Dr Milinko Radosavljević, dipl. inž. rudarstva, uz punu podršku Skupštine, Naučnog veća i saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, izabran je za direktora Rudarskog instituta za novi period.

UNIVERZITET U BEOGRADU, FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU, 25. 06. 2020, Mast. fiz.-hem. Sandra Petković, saradnik Rudarskog instituta Beograd, odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Kinetika adsorpcionog i hidrodinamičkog kavitacionog uklanjanja fenola iz otpadnih voda”, mentor dr Borivoj Adnađević, redovni profesor Fakulteta za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu.

REPUBLIKA SRBIJA GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE, 24. 12. 2019.
Povodom tri značajna jubileja srpske geološke nauke i inženjerstva, na svečnosti u Geološkom zavodu Srbije, 24. 12. 2019. uručena je Rudarskom institutu Zahvalnica za uspešnu saradnju, a pomoćniku direktora za nauku Povelja za izuzetan doprinos u promovisanju geologije i uspešnu saradnju. Pogledati foto i video galeriju.

SKUPŠTINA SRPSKOG DRUŠTVA ZA MEHANIKU STENA, Beograd, 12.12.2019.
Na Skupštini Srpskog društva za mehaniku stena, održanoj 12. 12. 2019. na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Izabrani su novi članovi Predsedništva:
prof. dr Vladimir Čebašek, dipl. inž. rud. – predsednik; doc. dr Miloš Marjanović, dipl. inž. geol. i Slobodan Radovanović, master inž. građ. – potpredsednici; Stevan Ćorluka, master inž. geol., sekretar.

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE, 29. septembar 2019.
Povodom 85 godina standardizacije, Institut za standardizaciju Srbije dodelio je zahvalnicu Nenadu Radosavljeviću, dipl. inž. rudarstva, predstavniku Rudarskog instituta Beograd, za značajan doprinos razvoju, primeni i promociji standarda i za unapređenje standardizacije u Republici Srbiji. Pogledati foto i video galeriju.

UDRUŽENjE SRPSKI KRIVAK, Beograd, 18. 11. 2019.
Povodom obeležavanja 60 godina Rudarskog instituta na svečanoj akademiji dodeljene povelje Upravnog odbora Udruženja „Srpski krivak“,  Rudarskom institutu za posebne zasluge i doprinose razvoju rudarske nauke i inženjerstva i redovnim članovima dr Milinku Radosavljeviću, direktoru Rudarskog instituta, i prof. dr Slobodanu Vujiću, inostranom članu Ruske akademije nauka i dobitniku Nagrade Srpski krivak, za izuzetan doprinos radu i rezultatima Rudarskog instituta. Pogledati foto i video galeriju

Sertifikat Excellent SME
Privredna komora Srbije 28. oktobra 2019.  dodelila Rudarsom institutu sertifikat Excellent SME. Osnova za izdavanje sertifikata je kreditni izveštaj i redovno nadgledanje od strane bonitetne kompanije COFACE.

Rudnik bakra „Elacite“, Etropolje, Bugarska, 27-29 septembar 2019.
Saradnici Rudarskog instituta Dragan Milošević, Željko Praštalo, Violeta Čolaković, Vladan Čanović i prof. dr Slobodan Vujić, na poziv kao gosti studijski posetili Rudnik bakra „Elacite“  27-29. septembra 2019. Sa godišnjom proizvodnjom 15 miliona tona rude, 40 miliona kubnih metara jalovine i 270 hiljada tona koncentrata bakra (22% Cu), Rudnik „Elacite“ danas je najveći rudnik bakarne rude u Evropi, sa automatizovanim proizvodnim  procesima po najvišim tehničkim i tehnološkim standardima. Poseta je stručno veoma uspešno realizovana uz izuzetno srdačan kolegijalan prijem. Pogledajte foto galeriju.

Minsk-Soligorsk, Beolrusija, 5-6 septembar 2019.
Na zasedanju Visokog akademskog saveta i Prezidijuma Evroazijske akademije rudarkih nauka, održanom 5-6. septembra 2019. u Soligorsku kod Minska, Belorusija, za redovne članove Evroazijske akademije rudarskih nauka izabrani su saradnici Rudarskog instituta Beograd: prof. dr Slobodan Vujić, dr Milinko Radosavljević i dr Svetomir Maksimović. Kao predsednik Balkanske akademije rudarskih nauka prof. Vujić izabran je za člana Visokog akademskog saveta Evroazaijske akademije rudarkih nauka.

RUDARSTVO I GEOLOGIJA DANAS, II međunarodni simpozijum, održan u Beogradu 4. decembra 2018, organizatori Rudarski institut Beograd, Balkanska akademija rudarskih nauka i Akademija inženjerskih nauka Srbije. U Zborniku radova na 294 strana publikovano 32 rad, 92 autora iz 9 zemalja.

UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU, 27. 09. 2018, Mr Mihajlo Gigov, dipl. fiz. hem., saradnik Rudarskog instituta Beograd, odbranio doktorsku disertaciju sa temom „Uticaj termičkog, ultrazvučnog i mikrotalasnog polja na izotermnu kinetiku formiranja fulerola”, mentor dr Borivoj Adnađević, redovni profesor Fakulteta za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu.

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NAUKU ČLAN REDAKCIJSKOG KOLEGIJUMA „RUDARSKOG ŽURNALA“. Na sednici redakcijskog kolegijuma časopisa „Rudarski žurnal“ (rus. Gornый žurnal), održanoj u Moskvi 24. aprila 2018, jednoglasno je za člana redakcijskog kolegijuma izabran prof. dr Slobodan Vujić, pomoćnik direktora za nauku Rudarskog instituta Beograd. Časopis izlazi mesečno u kontinuitetu  od 1825.

POSETA DELEGACIJE IZDAVAČKE KUĆE „RUDA I METALI“, Beograd, 15-18. april  2018. Gosti Rudarskog instituta Beograd bili su prof. dr Vorobev Aleksandar Grigorevič, glavni urednik i Ciruljnikov Evgenij Vladimirovič, zamenik generalnog direktora Izdavačke kuće „Ruda i metali“ iz Moskve, velikog izdavača naučne i stručne literature i vodećih naučnih i privredno-tehničkih časopisa uključenih u međunarodne baze podataka: „Rudarski žurnal“ (rus. Gornый žurnal), „Obojeni metali“, „Obogaćivanje rude“, „Crni metali“, „Evroazijsko rudarstvo“ i „Muzeji“. U toku posete razmatrano je uspostavljanje saradnje „Rudarskog žurnala“ i „Rudarskog glasnika“  (prvi broj 1903) najstarijeg rudarskog časopisa na Balkanu koji danas izlazi u izdanju Rudarskog instituta Beograd, zatim razmena publikacija, privrednih i naučnih informacija, uzajamno predstavljanje, organizacija izložbi, stručnih i naučnih skupova, uspostavljanje naučnih i stručnih kontakata itd. Gosti su posetila naše rudarske basene RTB Bor i EPS TE-KO Kostolac. (Pogledati foto galeriju)

„RUDARSKI ŽURNAL“ O PROFESORU VUJIĆU, Moskva, br. 2246,  januar  2018. U prvom broju za 2018. godinu „Rudarskog žurnala“ (rus. Gornый žurnal), danas najstarijeg rudarskog časopisa koji u kontinuitetu izlazi od 1825. (2249 brojeva u aprilu 2018),  62. strana posvećena je prof. dr Slobodanu Vujiću, pomoćniku direktora za nauku Rudarskog instituta Beograd. Pod naslovom „SLOBODAN VUJIĆ PRVI INOSTRANI ČLAN RUSKE AKADEMIJE NAUKA“ i prigodnim tekstom,  saopštava se da je  28. novembra 2017. predsednik Ruska akademije nauka akademik prof. dr A.M.Sergeev uručio profesoru Vujiću diplomu inostranog člana. (Pogledati foto galeriju)

PREZIDIJUM RUSKA AKADEMIJA NAUKA, Moskva, 28. novembar 2017. Predsednik Ruske akademije nauka akademik Sergev Aleksandar Mihajlovič, na zasedanju Prezidijuma, uručio je diplomu inostranog člana Ruske akademije nauka prof. dr Slobodanu Vujiću, pomoćniku direktora za nauku Rudarskog instituta Beograd.

RUDARSTVO I GEOLOGIJA DANAS, međunarodni simpozijum, održan u Beogradu 18-20. septembra 2017, organizatori Rudarski institut Beograd, Balkanska akademija rudarskih nauka i Akademija inženjerskih nauka Srbije. U Zborniku radova na 418 strana publikovan 41 rad, 108 autora iz 10 zemalja.

VII BALKANSKI RUDARSKI KONGRES – Održan 11-13. oktobra 2017 u Prijedoru, Republika Srpska Bosna i Hercegovina, organizator Rudarski fakultet Prijedor Univerziteta u Banjoj Luci. U Zborniku radova, u dva toma na 662 strane publikovano 87 radova, 221 autor iz 15 zemalja.

BALKANSKA AKADEMIJA RUDARSKIH NAUKA – IZBORI
U višestepenoj izbornoj proceduri, 7. septembra 2017. godine u Beogradu izabrani su, a na svečanosti otvaranja VII Balkanskog rudarskog kongresa 11. oktobra 2017. godine u Prijedoru promovisani novi članovi Balkanske akademije rudarskih nauka.

Redovni članovi:

1. Akademik prof. dr Aleksandar Grubić, Srbija
2. Emeritus prof. dr Nadežda Ćalić, Srbija
3. Dr Milinko Radosavljević, Srbija
4. Dr Svetomir Maksimović, Srbija
5. Prof. dr Vencislav Ivanov, Bugarska
6. Prof. dr Ljuben Totev, Bugarska
7. Dr Ilija Garkov, Bugarska
8. Prof. dr Zoran Despodov, Makedonija
9. Prof. dr Dejan Mirakovski, Makedonija
10. Dr Marjan Hudej, Slovenija

Počasni članovi:

1. Akademik prof. dr Nikolaj N. Meljnikov, Rusija
2. Akademik prof. dr Valentin A. Čanturija, Rusija

Pridruženi članovi:

1. Blagoje Spaskovski, Srbija
2. Dragomir Draganov, Bugarska

VIII BALKANSKI RUDARSKI KONGRES – Na sednici Međunarodnog koordinacionog komiteta Balkanskog rudarskog kongresa, 10. oktobra 2017. godine u Prijedoru, Republika Srpsak Bosna i Hercegovina, doneta je odluka o poveravanju organizacije VIII Balkanskog rudarskog kongresa Rudarskom institutu Beograd, 2020. godine.