РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈА ДАНАС III МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ

РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈА ДАНАС III МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ

БЕОГРАД 28 – 29. 11. 2024.

УЗ ПОДРШКУ

У намери успостављања делотворног дијалога о актуелним проблемима, научним, стручним, иновационим и производним токовима и трендовима у рударству и геологији, Рударски институт из Београда уз подршку Министарствa науке технолошког развоја и иновација и Електропривредe Србије, организује међународни научни скуп “Рударство и геологија данас”. Жеља је да симпозијум постане постојана спона повезивања стручњака балканских и других земаља, ради дијагностике и оцене стања, представљања резултата, размене искустава и знања, упознавања идеја и иновација у рударству и геологији. Ови су циљеви остварљиви заједничким деловањем, те са задовољством позивамо да намеру подржите учествовањем у припреми и раду симпозијума, а компаније позивамо да постану партнери симпозијума.

• Eксплоатација минералних сировина (подземна, површинска, подводна, комбинована, експлоатација нафте и гаса)
• Припрема минералних сировина
• Логистички руднички процеси
• Геологија (рудничка геологија, инжењерска и хидрогеологија, геотехника, геофизика и др.)
• Заштита животне и радне средине
• Заштита рудника и одлагалишта од вода
• Рекултивација, ревитализација и уређење деградираних површина
• Економика минерално-сировинског комплекса
• Стандарди, законска и нормативна регулатива
• Ризици и управљање ризицима
• Oбразовањe рударских и геолошких стручњака
• Рударство и археологија
• Вештачка интелигенција – примена у рударству и геологији
• Одрживо рударство

Апстракт на српском и енглеском језику, обима до 400 речи, доставити најкасније до 15. маја 2024. у електронској форми на имејл адресу rgd@ribeograd.ac.rs.

Детаљно упутство за припрему радова (шаблон) биће достављено ауторима са обавештењем о прихватању теме рада, најкасније до 15. јуна 2024. Радови могу бити на српском или енглеском језику, до 10 страна текста и графичких прилога заједно.

15. 05. 2024. Рок за пријаву теме рада и достављање сажетка.

15. 06. 2024. Обавештење о прихватању теме рада (најкасније).

31. 08. 2024. Рок за доставу радова

31. 10. 2024. Друго саопштење са програмом симпозијума.

У динарској противвредности котизација износи 200 евра, за студенте докторских студија и претплатнике Рударског гласника 150 евра. Котизација обезбеђује: књигу радова и пратеће материјале симпозијума, коктел и свечану вечеру.

КОНТАКТ И АДРЕСА

Светлана Полавдер / Svetlana Polavder, tel. + 381 11 2192-479

Адреса / adress: Рударски институт, Батајнички пут 2, 11080 Београд,

имејл / email : rgd@ribeograd.ac.rs