Актуелности

Дана 29.02.2024. године, колегиница Јасмина Нешковић, дипл. инж. руд, успешно је одбранила докторску дисертацију под називом: „Хидратација новосинтетизованог белитног цемента са минералним додацима“...