Јасмина Нешковић, дипл. инж. руд, успешно је
одбранила докторску дисертацију

Јасмина Нешковић, дипл. инж. руд, успешно је
одбранила докторску дисертацију

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ, 29. 02. 2024, Мр Јасмина Нешковић, дипл.инж.руд, сарадник Рударског института Београд, одбранила је докторску дисертацију са темом „Хидратација новосинтетизованог белитног цемента са минералним додацима”, ментори проф. др Милан Трумић, редовни професор Техничког факултета у Бору, Универзитет у Београду и проф. др Снежана Вучетић, ванредни професор, Технолошког факултета у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду.