Jasmina Nešković, dipl. inž. rud, uspešno je
odbranila doktorsku disertaciju

Jasmina Nešković, dipl. inž. rud, uspešno je
odbranila doktorsku disertaciju

UNIVERZITET U BEOGRADU, TEHNIČKI FAKULTET U BORU, 29. 02. 2024, Mr Jasmina Nešković, dipl.inž.rud, saradnik Rudarskog instituta Beograd, odbranila je doktorsku disertaciju sa temom „Hidratacija novosintetizovanog belitnog cementa sa mineralnim dodacima”, mentori prof. dr Milan Trumić, redovni profesor Tehničkog fakulteta u Boru, Univerzitet u Beogradu i prof. dr Snežana Vučetić, vanredni profesor, Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu.