РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈА ДАНАС, II међународни симпозијум, одржан у Београду 4. децембра 2018, организатори Рударски институт Београд, Балканска академија рударских наука и Академија инжењерских наука Србије. У Зборнику радова на 294 страна публиковано 32 рад, 92 аутора из 9 земаља.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ, 27. 09. 2018, Мр Михајло Гигов, дипл. физ. хем., сарадник Рударског института Београд, одбранио докторску дисертацију са темом „Утицај термичког, ултразвучног и микроталасног поља на изотермну кинетику формирања фулерола”, ментор др Боривој Аднађевић, редовни професор Факултета за физичку хемију, Универзитет у Београду.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА НАУКУ ЧЛАН РЕДАКЦИЈСКОГ КОЛЕГИЈУМА „РУДАРСКОГ ЖУРНАЛА“. На седници редакцијског колегијума часописа „Рударски журнал“ (рус. Горный журнал), одржаној у Москви 24. априла 2018, једногласно је за члана редакцијског колегијума изабран проф. др Слободан Вујић, помоћник директора за науку Рударског института Београд. Часопис излази месечно у континуитету  од 1825.

ПOСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „РУДА И МЕТАЛИ“, Београд, 15-18. април  2018. Гости Рударског института Београд били су проф. др Воробев Александар Григоревич, главни уредник и Цируљников Евгениј Владимирович, заменик генералног директора Издавачке куће „Руда и метали“ из Москве, великог издавача научне и стручне литературе и водећих научних и привредно-техничких часописа укључених у међународне базе података: „Рударски журнал” (рус. Горный журнал), „Обојени метали”, „Обогаћивање руде”, „Црни метали”, „Евроазијско рударство“ и „Музeји“. У току посете разматрано је успостављање сарадње „Рударског журнала” и „Рударског гласника“  (први број 1903) најстаријег рударског часописа на Балкану који данас излази у издању Рударског института Београд, затим размена публикација, привредних и научних информација, узајамно представљање, организација изложби, стручних и научних скупова, успостављање научних и стручних контаката итд. Гости су посетила наше рударске басене РТБ Бор и ЕПС ТЕ-КО Костолац. (Погледати фото галерију)

„РУДАРСКИ ЖУРНАЛ“ О ПРОФЕСОРУ ВУЈИЋУ, Москва, бр. 2246,  јануар  2018. У првом броју за 2018. годину „Рударског журнала” (рус. Горный журнал), данас најстаријег рударског часописа који у континуитету излази од 1825. (2249 бројева у априлу 2018),  62. страна посвећена је проф. др Слободану Вујићу, помоћнику директора за науку Рударског института Београд. Под насловом „СЛОБОДАН ВУЈИЋ ПРВИ ИНОСТРАНИ ЧЛАН РУСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА“ и пригодним текстом,  саопштава се да је  28. новембра 2017. председник Руска академије наука академик проф. др А.М.Сергеев уручио професору Вујићу диплому иностраног члана. (Погледати фото галерију)