ПРЕЗИДИЈУМ РУСКА АКАДЕМИЈА НАУКА, Москва, 28. новембар 2017. Председник Руске академије наука академик Сергев Александар Михајлович, на заседању Президијума, уручио je диплому иностраног члана Руске академије наука проф. др Слободану Вујићу, помоћнику директора за науку Рударског института Београд.

РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈА ДАНАС, међународни симпозијум, одржан у Београду 18-20. септембра 2017, организатори Рударски институт Београд, Балканска академија рударских наука и Академија инжењерских наука Србије. У Зборнику радова на 418 страна публикован 41 рад, 108 аутора из 10 земаља.

VII БАЛКАНСКИ РУДАРСКИ КОНГРЕС – Одржан 11-13. октобра 2017 у Приједору, Република Српска Босна и Херцеговина, организатор Рударски факултет Приједор Универзитета у Бањој Луци. У Зборнику радова, у два тома на 662 странe публиковано 87 радова, 221 аутор из 15 земаља.

БАЛКАНСКА АКАДЕМИЈА РУДАРСКИХ НАУКА – ИЗБОРИ
У вишестепеној изборној процедури, 7. септембра 2017. године у Београду изабрани су, а на свечаности отварања VII Балканског рударског конгреса 11. октобра 2017. године у Приједору промовисани нови чланови Балканске академије рударских наука.

Редовни чланови:

1. Академик проф. др Александар Грубић, Србија
2. Емеритус проф. др Надежда Ћалић, Србија
3. Др Милинко Радосављевић, Србија
4. Др Светомир Максимовић, Србија
5. Проф. др Венцислав Иванов, Бугарска
6. Проф. др Љубен Тотев, Бугарска
7. Др Илија Гарков, Бугарска
8. Проф. др Зоран Десподов, Македонија
9. Проф. др Дејан Мираковски, Македонија
10. Др Марјан Худеј, Словенија

Почасни чланови:

1. Академик проф. др Николај Н. Мељников, Русија
2. Академик проф. др Валентин А. Чантурија, Русија

Придружени чланови:

1. Благоје Спасковски, Србија
2. Драгомир Драганов, Бугарска

VIII БАЛКАНСКИ РУДАРСКИ КОНГРЕС – На седници Међународног координационог комитета Балканског рударског конгреса, 10. октобра 2017. године у Приједору, Република Српсак Босна и Херцеговина, донета је одлука о поверавању организације VIII Балканског рударског конгреса Рударском институту Београд, 2020. године.