РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈА ДАНАС, II међународни симпозијум, одржан у Београду 4. децембра 2018, организатори Рударски институт Београд, Балканска академија рударских наука и Академија инжењерских наука Србије. У Зборнику радова на 294 страна публиковано 32 рад, 92 аутора из 9 земаља.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ, 27. 09. 2018, Мр Михајло Гигов, дипл. физ. хем., сарадник Рударског института Београд, одбранио докторску дисертацију са темом „Утицај термичког, ултразвучног и микроталасног поља на изотермну кинетику формирања фулерола”, ментор др Боривој Аднађевић, редовни професор Факултета за физичку хемију, Универзитет у Београду.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА НАУКУ ЧЛАН РЕДАКЦИЈСКОГ КОЛЕГИЈУМА „РУДАРСКОГ ЖУРНАЛА“. На седници редакцијског колегијума часописа „Рударски журнал“ (рус. Горный журнал), одржаној у Москви 24. априла 2018, једногласно је за члана редакцијског колегијума изабран проф. др Слободан Вујић, помоћник директора за науку Рударског института Београд. Часопис излази месечно у континуитету  од 1825.

ПOСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „РУДА И МЕТАЛИ“, Београд, 15-18. април  2018. Гости Рударског института Београд били су проф. др Воробев Александар Григоревич, главни уредник и Цируљников Евгениј Владимирович, заменик генералног директора Издавачке куће „Руда и метали“ из Москве, великог издавача научне и стручне литературе и водећих научних и привредно-техничких часописа укључених у међународне базе података: „Рударски журнал” (рус. Горный журнал), „Обојени метали”, „Обогаћивање руде”, „Црни метали”, „Евроазијско рударство“ и „Музeји“. У току посете разматрано је успостављање сарадње „Рударског журнала” и „Рударског гласника“  (први број 1903) најстаријег рударског часописа на Балкану који данас излази у издању Рударског института Београд, затим размена публикација, привредних и научних информација, узајамно представљање, организација изложби, стручних и научних скупова, успостављање научних и стручних контаката итд. Гости су посетила наше рударске басене РТБ Бор и ЕПС ТЕ-КО Костолац. (Погледати фото галерију)

„РУДАРСКИ ЖУРНАЛ“ О ПРОФЕСОРУ ВУЈИЋУ, Москва, бр. 2246,  јануар  2018. У првом броју за 2018. годину „Рударског журнала” (рус. Горный журнал), данас најстаријег рударског часописа који у континуитету излази од 1825. (2249 бројева у априлу 2018),  62. страна посвећена је проф. др Слободану Вујићу, помоћнику директора за науку Рударског института Београд. Под насловом „СЛОБОДАН ВУЈИЋ ПРВИ ИНОСТРАНИ ЧЛАН РУСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА“ и пригодним текстом,  саопштава се да је  28. новембра 2017. председник Руска академије наука академик проф. др А.М.Сергеев уручио професору Вујићу диплому иностраног члана. (Погледати фото галерију)

ПРЕЗИДИЈУМ РУСКА АКАДЕМИЈА НАУКА, Москва, 28. новембар 2017. Председник Руске академије наука академик Сергев Александар Михајлович, на заседању Президијума, уручио je диплому иностраног члана Руске академије наука проф. др Слободану Вујићу, помоћнику директора за науку Рударског института Београд.

РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈА ДАНАС, међународни симпозијум, одржан у Београду 18-20. септембра 2017, организатори Рударски институт Београд, Балканска академија рударских наука и Академија инжењерских наука Србије. У Зборнику радова на 418 страна публикован 41 рад, 108 аутора из 10 земаља.

VII БАЛКАНСКИ РУДАРСКИ КОНГРЕС – Одржан 11-13. октобра 2017 у Приједору, Република Српска Босна и Херцеговина, организатор Рударски факултет Приједор Универзитета у Бањој Луци. У Зборнику радова, у два тома на 662 странe публиковано 87 радова, 221 аутор из 15 земаља.

БАЛКАНСКА АКАДЕМИЈА РУДАРСКИХ НАУКА – ИЗБОРИ
У вишестепеној изборној процедури, 7. септембра 2017. године у Београду изабрани су, а на свечаности отварања VII Балканског рударског конгреса 11. октобра 2017. године у Приједору промовисани нови чланови Балканске академије рударских наука.

Редовни чланови:

1. Академик проф. др Александар Грубић, Србија
2. Емеритус проф. др Надежда Ћалић, Србија
3. Др Милинко Радосављевић, Србија
4. Др Светомир Максимовић, Србија
5. Проф. др Венцислав Иванов, Бугарска
6. Проф. др Љубен Тотев, Бугарска
7. Др Илија Гарков, Бугарска
8. Проф. др Зоран Десподов, Македонија
9. Проф. др Дејан Мираковски, Македонија
10. Др Марјан Худеј, Словенија

Почасни чланови:

1. Академик проф. др Николај Н. Мељников, Русија
2. Академик проф. др Валентин А. Чантурија, Русија

Придружени чланови:

1. Благоје Спасковски, Србија
2. Драгомир Драганов, Бугарска

VIII БАЛКАНСКИ РУДАРСКИ КОНГРЕС – На седници Међународног координационог комитета Балканског рударског конгреса, 10. октобра 2017. године у Приједору, Република Српсак Босна и Херцеговина, донета је одлука о поверавању организације VIII Балканског рударског конгреса Рударском институту Београд, 2020. године.