Обавештење о информацијама које се пружају када се подаци о личности прикупљају од лица на које се односе

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности