Obaveštenje o informacijama koje se pružaju kada se podaci o ličnosti prikupljaju od lica na koje se odnose

Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti