RUDARSTVO I GEOLOGIJA DANAS, II međunarodni simpozijum, održan u Beogradu 4. decembra 2018, organizatori Rudarski institut Beograd, Balkanska akademija rudarskih nauka i Akademija inženjerskih nauka Srbije. U Zborniku radova na 294 strana publikovano 32 rad, 92 autora iz 9 zemalja.

UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU, 27. 09. 2018, Mr Mihajlo Gigov, dipl. fiz. hem., saradnik Rudarskog instituta Beograd, odbranio doktorsku disertaciju sa temom „Uticaj termičkog, ultrazvučnog i mikrotalasnog polja na izotermnu kinetiku formiranja fulerola”, mentor dr Borivoj Adnađević, redovni profesor Fakulteta za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu.

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NAUKU ČLAN REDAKCIJSKOG KOLEGIJUMA „RUDARSKOG ŽURNALA“. Na sednici redakcijskog kolegijuma časopisa „Rudarski žurnal“ (rus. Gornый žurnal), održanoj u Moskvi 24. aprila 2018, jednoglasno je za člana redakcijskog kolegijuma izabran prof. dr Slobodan Vujić, pomoćnik direktora za nauku Rudarskog instituta Beograd. Časopis izlazi mesečno u kontinuitetu  od 1825.

POSETA DELEGACIJE IZDAVAČKE KUĆE „RUDA I METALI“, Beograd, 15-18. april  2018. Gosti Rudarskog instituta Beograd bili su prof. dr Vorobev Aleksandar Grigorevič, glavni urednik i Ciruljnikov Evgenij Vladimirovič, zamenik generalnog direktora Izdavačke kuće „Ruda i metali“ iz Moskve, velikog izdavača naučne i stručne literature i vodećih naučnih i privredno-tehničkih časopisa uključenih u međunarodne baze podataka: „Rudarski žurnal” (rus. Gornый žurnal), „Obojeni metali”, „Obogaćivanje rude”, „Crni metali”, „Evroazijsko rudarstvo“ i „Muzeji“. U toku posete razmatrano je uspostavljanje saradnje „Rudarskog žurnala” i „Rudarskog glasnika“  (prvi broj 1903) najstarijeg rudarskog časopisa na Balkanu koji danas izlazi u izdanju Rudarskog instituta Beograd, zatim razmena publikacija, privrednih i naučnih informacija, uzajamno predstavljanje, organizacija izložbi, stručnih i naučnih skupova, uspostavljanje naučnih i stručnih kontakata itd. Gosti su posetila naše rudarske basene RTB Bor i EPS TE-KO Kostolac. (Pogledati foto galeriju)

„RUDARSKI ŽURNAL“ O PROFESORU VUJIĆU, Moskva, br. 2246,  januar  2018. U prvom broju za 2018. godinu „Rudarskog žurnala” (rus. Gornый žurnal), danas najstarijeg rudarskog časopisa koji u kontinuitetu izlazi od 1825. (2249 brojeva u aprilu 2018),  62. strana posvećena je prof. dr Slobodanu Vujiću, pomoćniku direktora za nauku Rudarskog instituta Beograd. Pod naslovom „SLOBODAN VUJIĆ PRVI INOSTRANI ČLAN RUSKE AKADEMIJE NAUKA“ i prigodnim tekstom,  saopštava se da je  28. novembra 2017. predsednik Ruska akademije nauka akademik prof. dr A.M.Sergeev uručio profesoru Vujiću diplomu inostranog člana. (Pogledati foto galeriju)

PREZIDIJUM RUSKA AKADEMIJA NAUKA, Moskva, 28. novembar 2017. Predsednik Ruske akademije nauka akademik Sergev Aleksandar Mihajlovič, na zasedanju Prezidijuma, uručio je diplomu inostranog člana Ruske akademije nauka prof. dr Slobodanu Vujiću, pomoćniku direktora za nauku Rudarskog instituta Beograd.

RUDARSTVO I GEOLOGIJA DANAS, međunarodni simpozijum, održan u Beogradu 18-20. septembra 2017, organizatori Rudarski institut Beograd, Balkanska akademija rudarskih nauka i Akademija inženjerskih nauka Srbije. U Zborniku radova na 418 strana publikovan 41 rad, 108 autora iz 10 zemalja.

VII BALKANSKI RUDARSKI KONGRES – Održan 11-13. oktobra 2017 u Prijedoru, Republika Srpska Bosna i Hercegovina, organizator Rudarski fakultet Prijedor Univerziteta u Banjoj Luci. U Zborniku radova, u dva toma na 662 strane publikovano 87 radova, 221 autor iz 15 zemalja.

BALKANSKA AKADEMIJA RUDARSKIH NAUKA – IZBORI
U višestepenoj izbornoj proceduri, 7. septembra 2017. godine u Beogradu izabrani su, a na svečanosti otvaranja VII Balkanskog rudarskog kongresa 11. oktobra 2017. godine u Prijedoru promovisani novi članovi Balkanske akademije rudarskih nauka.

Redovni članovi:

1. Akademik prof. dr Aleksandar Grubić, Srbija
2. Emeritus prof. dr Nadežda Ćalić, Srbija
3. Dr Milinko Radosavljević, Srbija
4. Dr Svetomir Maksimović, Srbija
5. Prof. dr Vencislav Ivanov, Bugarska
6. Prof. dr Ljuben Totev, Bugarska
7. Dr Ilija Garkov, Bugarska
8. Prof. dr Zoran Despodov, Makedonija
9. Prof. dr Dejan Mirakovski, Makedonija
10. Dr Marjan Hudej, Slovenija

Počasni članovi:

1. Akademik prof. dr Nikolaj N. Meljnikov, Rusija
2. Akademik prof. dr Valentin A. Čanturija, Rusija

Pridruženi članovi:

1. Blagoje Spaskovski, Srbija
2. Dragomir Draganov, Bugarska

VIII BALKANSKI RUDARSKI KONGRES – Na sednici Međunarodnog koordinacionog komiteta Balkanskog rudarskog kongresa, 10. oktobra 2017. godine u Prijedoru, Republika Srpsak Bosna i Hercegovina, doneta je odluka o poveravanju organizacije VIII Balkanskog rudarskog kongresa Rudarskom institutu Beograd, 2020. godine.