Sertifikat Excellent SME
Privredna komora Srbije 28. oktobra 2019.  dodelila Rudarsom institutu sertifikat Excellent SME. Osnova za izdavanje sertifikata je kreditni izveštaj i redovno nadgledanje od strane bonitetne kompanije COFACE.

Rudnik bakra „Elacite“, Etropolje, Bugarska, 27-29 septembar 2019.
Saradnici Rudarskog instituta Dragan Milošević, Željko Praštalo, Violeta Čolaković, Vladan Čanović i prof. dr Slobodan Vujić, na poziv kao gosti studijski posetili Rudnik bakra „Elacite“  27-29. septembra 2019. Sa godišnjom proizvodnjom 15 miliona tona rude, 40 miliona kubnih metara jalovine i 270 hiljada tona koncentrata bakra (22% Cu), Rudnik „Elacite“ danas je najveći rudnik bakarne rude u Evropi, sa automatizovanim proizvodnim  procesima po najvišim tehničkim i tehnološkim standardima. Poseta je stručno veoma uspešno realizovana uz izuzetno srdačan kolegijalan prijem. Pogledajte foto galeriju.

Minsk-Soligorsk, Beolrusija, 5-6 septembar 2019.
Na zasedanju Visokog akademskog saveta i Prezidijuma Evroazijske akademije rudarkih nauka, održanom 5-6. septembra 2019. u Soligorsku kod Minska, Belorusija, za redovne članove Evroazijske akademije rudarskih nauka izabrani su saradnici Rudarskog instituta Beograd: prof. dr Slobodan Vujić, dr Milinko Radosavljević i dr Svetomir Maksimović. Kao predsednik Balkanske akademije rudarskih nauka prof. Vujić izabran je za člana Visokog akademskog saveta Evroazaijske akademije rudarkih nauka.

RUDARSTVO I GEOLOGIJA DANAS, II međunarodni simpozijum, održan u Beogradu 4. decembra 2018, organizatori Rudarski institut Beograd, Balkanska akademija rudarskih nauka i Akademija inženjerskih nauka Srbije. U Zborniku radova na 294 strana publikovano 32 rad, 92 autora iz 9 zemalja.