UNIVERZITET U BEOGRADU, FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU, 25. 06. 2020, Mast. fiz.-hem. Sandra Petkov, saradnik Rudarskog instituta Beograd, odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Kinetika adsorpcionog i hidrodinamičkog kavitacionog uklanjanja fenola iz otpadnih voda”, mentor dr Borivoj Adnađević, redovni profesor Fakulteta za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu.

REPUBLIKA SRBIJA GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE, 24. 12. 2019.
Povodom tri značajna jubileja srpske geološke nauke i inženjerstva, na svečnosti u Geološkom zavodu Srbije, 24. 12. 2019. uručena je Rudarskom institutu Zahvalnica za uspešnu saradnju, a pomoćniku direktora za nauku Povelja za izuzetan doprinos u promovisanju geologije i uspešnu saradnju. Pogledati foto i video galeriju.

SKUPŠTINA SRPSKOG DRUŠTVA ZA MEHANIKU STENA, Beograd, 12.12.2019.
Na Skupštini Srpskog društva za mehaniku stena, održanoj 12. 12. 2019. na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Izabrani su novi članovi Predsedništva:
prof. dr Vladimir Čebašek, dipl. inž. rud. – predsednik; doc. dr Miloš Marjanović, dipl. inž. geol. i Slobodan Radovanović, master inž. građ. – potpredsednici; Stevan Ćorluka, master inž. geol., sekretar.

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE, 29. septembar 2019.
Povodom 85 godina standardizacije, Institut za standardizaciju Srbije dodelio je zahvalnicu Nenadu Radosavljeviću, dipl. inž. rudarstva, predstavniku Rudarskog instituta Beograd, za značajan doprinos razvoju, primeni i promociji standarda i za unapređenje standardizacije u Republici Srbiji. Pogledati foto i video galeriju.

UDRUŽENjE SRPSKI KRIVAK, Beograd, 18. 11. 2019.
Povodom obeležavanja 60 godina Rudarskog instituta na svečanoj akademiji dodeljene povelje Upravnog odbora Udruženja „Srpski krivak“,  Rudarskom institutu za posebne zasluge i doprinose razvoju rudarske nauke i inženjerstva i redovnim članovima dr Milinku Radosavljeviću, direktoru Rudarskog instituta, i prof. dr Slobodanu Vujiću, inostranom članu Ruske akademije nauka i dobitniku Nagrade Srpski krivak, za izuzetan doprinos radu i rezultatima Rudarskog instituta. Pogledati foto i video galeriju

Sertifikat Excellent SME
Privredna komora Srbije 28. oktobra 2019.  dodelila Rudarsom institutu sertifikat Excellent SME. Osnova za izdavanje sertifikata je kreditni izveštaj i redovno nadgledanje od strane bonitetne kompanije COFACE.

Rudnik bakra „Elacite“, Etropolje, Bugarska, 27-29 septembar 2019.
Saradnici Rudarskog instituta Dragan Milošević, Željko Praštalo, Violeta Čolaković, Vladan Čanović i prof. dr Slobodan Vujić, na poziv kao gosti studijski posetili Rudnik bakra „Elacite“  27-29. septembra 2019. Sa godišnjom proizvodnjom 15 miliona tona rude, 40 miliona kubnih metara jalovine i 270 hiljada tona koncentrata bakra (22% Cu), Rudnik „Elacite“ danas je najveći rudnik bakarne rude u Evropi, sa automatizovanim proizvodnim  procesima po najvišim tehničkim i tehnološkim standardima. Poseta je stručno veoma uspešno realizovana uz izuzetno srdačan kolegijalan prijem. Pogledajte foto galeriju.

Minsk-Soligorsk, Beolrusija, 5-6 septembar 2019.
Na zasedanju Visokog akademskog saveta i Prezidijuma Evroazijske akademije rudarkih nauka, održanom 5-6. septembra 2019. u Soligorsku kod Minska, Belorusija, za redovne članove Evroazijske akademije rudarskih nauka izabrani su saradnici Rudarskog instituta Beograd: prof. dr Slobodan Vujić, dr Milinko Radosavljević i dr Svetomir Maksimović. Kao predsednik Balkanske akademije rudarskih nauka prof. Vujić izabran je za člana Visokog akademskog saveta Evroazaijske akademije rudarkih nauka.