ВЕРНЕ КОМШИЈЕ

Јато малих сова ушара или утина  (Asio otus) поново  је у свом  мирном и сигурном зимском пребивалишту  у парку дворишта Рударског института. Снимио Јосип Шарић, новембар 2021.