VIII БАЛКАНСКИ РУДАРСКИ КОНГРЕС

ОДРЖАВА СЕ У ГОДИНИ ОБЕЛЕЖАВАЊА 60 ГОДИНА РАДА РУДАРСКОГ ИНСТИТУТА БЕОГРАД

Србија Београд

ЗБОГ СЛОЖЕНЕ И НЕИЗВЕСНЕ ПАНДЕМИЈСКЕ СИТУАЦИЈЕ
8. КОНГРЕС СЕ ОДЛАЖЕ ЗА 2022. ГОДИНУ.

ИНФОРМАЦИЈА О ТЕРМИНУ ОДРЖАВАЊА КОНГРЕСА 2022.
БИЋЕ САОПШТЕНА НА САЈТУ НА ВРЕМЕ.

СВИ ДОСТАВЉЕНИ РАДОВИ У ПРОГРАМУ СУ КОНГРЕСА 2022.

НОВИ РАДОВИ МОГУ СЕ ДОСТАВЉАТИ ДО КРАЈА МАРТА 2022.

УПЛАЋЕНЕ КОТИЗАЦИЈЕ МОГУ СЕ ВРАТИТИ НА ЗАХТЕВ УПЛАТИОЦА.

ОРГАНИЗАТОР

РУДАРСКИ ИНСТИТУТ БЕОГРАД

СУОРГАНИЗАТОРИ

Одељење рударских, геолошких и системских наука
Академије инжењерских наука Србије
Балканска академија рударских наука

МЕЂУНАРОДНИ КООРДИНАЦИОНИ КОМИТЕТ

Академик проф. др Слободан Вујић, Србија, председник
Проф. др Цоло Вутов, Бугарска
Проф. др Владимир Малбашић, Босна и Херцеговина
Др Марјан Худеј, Словенија
Мр Сашо Јовчевски, Северна Македонија
Др Миодраг Гомилановић, Црна Гора
Проф. др Јани Бакалбаши, Албанија
Проф. др Бахтијар Инвер, Турска
Проф. др Николае Илиаш, Румунија
Eмеритус проф. Константинос Панагопулос, Грчка

НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ САВЕТ

Академик проф. др Слободан Вујић, председник
Академик проф. др Александар Грубић
Др Милинко Радосављевић
Емеритус проф. Надежда Ћалић
Проф.др Милан Трумић
Проф. др Слободан Трајковић
Проф. др Јасминка Цвејић
Проф. др Миленко Пушић
Проф. др Александар Милутиновић
Проф. др Предраг Лазић
Проф. др Лазар Кричак
Проф. др Владимир Чебашек
Проф. др Драгана Животић
Доц. др Томислав Шубарановић
Проф. др Милош Танасијевић

НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ КОМИТЕТ

Др Милинко Радосављевић, председник
Др Светомир Максимовић, потпредседник
Др Светлана Полавдер, секретар
Дејан Милијановић
Проф. др Срђан Костић
Доц. др Бојан Димитријевић
Мр Јасмина Нешковић
Мр Сандра Петковић
Жељко Праштало
Стеван Ћорлука
Драган Милошевић
Марко Павловић
Павле Стјепановић
Владан Чановић
Ненад Поповић

БАЛКАНСКИ РУДАРСКИ КОНГРЕС

Балкански рударски конгрес је међународни научни скуп који традиционално окупља стручњаке с циљем размене искустава, трансфера знања, успостављања пословних веза, провере идеја, погледа и ставова, сагледавања и оцене научних и стручних резултата, транзиционих и развојних трендова, привредних проблема, унапређења међународне сарадње, посебно међу баканским земљама.

Рударски институт из Београда у сарадњи са Одељењем рударских, геолошких и системских наука Академије инжењерских наука Србије и Балканском академијом рударских наука, организтује VIII Балакански рударски конгрес, претходили су конгреси: Варна, Бугарска, 2005; Београд, Србија, 2007; Измир, Турска, 2009; Љубљана, Словенија, 2011; Охрид, Северна Македонија, 2013; Петрошани, Румунија,2015; Приједор, Босна и Херцеговина – Република Српска, 2017.

ТЕМЕ

Циљеви Балканског рударског конгреса заједнички су остварљиви, врата Конгреса су отворена за све теме из рударства и блиских области, а листа тема у наставку не условљава већ инспирише:

1. Технологије експлоатације и припреме минералних сировина
2. Рудничка логистика
3. Рудничка геологија, хидро геологија, инжењерска геологија, механика стена и геомеханика, геофизичка – сеизмика итд.
4. Заштитат рудника од вода
5. Технички, технолошки, еколошки, социјални и економски аспекти експлоатације и припреме минералних сировина
6. Планирање, пројектовање и оптимизација производње и развоја
7. Математичко-моделски приступи, системско ижењерство и рачунарски интегрисане технологије
8. Информационе технологије у рударству
9. Геополитички и локални утицаји на рударску привреду
10. Ризици и управљање ризицима у рударству
11. Примењена истраживања и иновације
12. Развојни трендови рударства и прогноза развоја
13. Модернизација, ревитализација и реинжењеринг рудничких система
14. Повезаност животне средине и експлоатације минералних сировина
15. Заштита животне и радне средине
16. Рекултивација, ревитализација и уређење деградираних површина
17. Аутоматизација и управљање процесима у рударству
18. Праћење рада и одржавање опреме и машина у рудницима
19. Енергетска и ресурсна (материјална) ефикасност рудничких система
20. Стандарди, законска и нормативна регулатива
21. Инжењрерско образовањe и образовни трендови
22. Историја рударства и културно наслеђе

ВРЕМЕНСКИ ОРЈЕНТИРИ

НОВИ РАДОВИ СЕ МОГУ ДОСТАВЉАТИ ДО КРАЈА МАРТА 2022.

ПРИЈАВА И УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДOВА

Рад на енглеском језику обима до 5 страна А4 формата доставити у електронском облику на е-адресу:  bmc@ribeograd.ac.rs .

Обавезна структура рада: • наслов рада, • подаци о аутору/има, • сажетак до 200 речи, • кључне речи (највише 5), • текст рада (садржи: увод, поглавље/ља, закључак) и • литературни извори.

Текст припремити у Microsoft Word-u, слова Times New Roman величине 12. Графички прилози морају бити квалитетни и прикладни за црно-белу штампу.

Моле се аутори да се придржавају овог упутства, радови припремљени другачије неће бити прихваћени.

Сви радови биће рецензирани. Прихваћени радови биће публиковани у зборнику радова уз услов да је котизација уплаћена на време.

Десет одабраних радова биће публиковано у специјалном броју часописа Рударски гласник

ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАДОВА

Радови се могу презентовати на службеним језицима Конгреса, енглеском или српском. Обезбеђен симултани превод.
Време презентације радова биће одређено на Конгресу. Аутори треба да планирају не дуже од 10 минута.

КОТИЗАЦИЈА

Износ котизације:

• Редовна 200 EUR
• Студентска 100 EUR
• За пратиoца 100 EUR

УПЛАЋЕНA КОТИЗАЦИЈA  БИЋЕ ВРАЋЕНA АКО ЖЕЛИТЕ.

Котизација укључује учешће на Конгресу, конгресни материјал, коктел, освежење за време пауза, свечани ручак или вечера и пратећи програм. Котизација за пратиоца укључује све осим конгресног материјала. За студентску котизацију неопходно је доставити потврду о статусу студента. Учесници из Србије износ котизације плаћаују у динарској против вредности.

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

  Kотизацију може уплатити компанија или лично. Да бисмо послали инструкцију за плаћање, доставите податке:


  Излагачима се пружа могућност представљања својих компанија, производа, техничких и технолошких решења, пројеката, услуга итд. Позивамо компаније и организације које раде у рударском сектору да се придруже и подрже Конгрес као спонзори или на друге начине који омогућавају проактивну улогу и постизање комуникационих, маркетиншких и корпоративних циљева. Простор у коме ће се одржати Конгрес пружа максималне изложбене и друге презентационе могућности.

  ОПЦИЈЕ СПОНЗОРСТВА

  Спонзорски пакет

  • Главни (€5000)
  • Златни (€3000)
  • Сребрни(€2000)
  • Бронзани (€1000)

   

  УСЛОВИ СПОНЗОРСТВА

  Предности Спонзорски пакет
  Главни Златни Сребрни Бронзани
  Презентација на кoнгресу (трајање, min) 30 20 15 10
  Карта делегата (цео програм) 5 3 2 1
  Проценат попуста за куповину додатних карата 50 30 20 10
  Изложбени простор (m2) 7 4 3 2
  Оглас у зборнику радова (страница) 1 1/2 1/3 1/4
  Оглас у бележници конгреса (страница) 1 1/2 1/3 1/4
  Лого на значки делегата х х х
  Лого на кеси са материјалима  конгреса х х

   

  Могућ је закуп само изложбеног простора у договору са организатором.

  За сва питања обратите нам се.

  МЕСТО КОНГРЕСА
  КЛУБ ПОСЛАНИКА, Толстојева 2, Београд


   

  СМЕШТАЈ
  Понуда смештаја у Београду је велика.
  Избор и резервација смештаја је индивидуална